ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

slide2

Σχολική Μελέτη

Σχολική Μελέτη

Το ΝΗΜΑ έχοντας ως βάση τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των γονέων διαμόρφωσε τμήματα σχολικής μελέτης για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου.

Ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο τη μεθοδική εκπαίδευση των παιδιών θα λειτουργήσουν τμήματα νηπίων που θα αφορούν την πρώτη γραφή, την ανάγνωση και τις πρώτες μαθηματικές έννοιες. Μέσα στο ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον μας, με την χρήση παιχνιδιών και δραστηριοτήτων το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα ενισχύσει τις δυνατότητες των παιδιών σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου θα λειτουργήσει 3ωρη καθημερινή μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν αποτελεσματικά έχοντας τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς που θα τους βοηθάνε.

Τέλος, για τους μαθητές που χρειάζονται εντατικότερη και πιο συγκεκριμένη βοήθεια, θα λειτουργήσουν ολιγομελή τμήματα που θα εστιάζουν στις μαθησιακές ελλείψεις του κάθε μαθητή.