ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ


– Δημιουργικό παιχνίδι – Παιδική λογοτεχνία – Μικροί κινηματογραφιστές

Η δημιουργική αφήγηση βοηθά τα παιδιά στην έκφραση των συναισθημάτων και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους και εν τέλει στην επίλυση «προβλημάτων» και συμπεριφορών που δεν τα βοηθούν να επικοινωνήσουν αρμονικά στο σπίτι και στο σχολείο.

Μέσα από την αφήγηση και τη συμμετοχή τα παιδιά συμμετέχουν στην κατασκευή ενός άλλου κόσμου νοημάτων που εστιάζει στην ανάπτυξη των ιδιαιτεροτήτων και την ισότιμη συμμετοχή.

Τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν αυτοεκτίμηση και υπομονή, να διαχειρίζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα και να εκφράζονται πιο ανοιχτά. Επίσης μαθαίνουν να παλεύουν τους φόβους τους και να λειτουργούν συλλογικά.

Και φυσικά τα παιδιά παίζουν με την ψυχή τους!!!