ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Εικαστικά

Ζωγραφική για παιδιά 

Τα παιδιά που δουλεύουν στο εικαστικό εργαστήριο του ΝΗΜΑτος, συμμετέχουν σε εβδομαδιαία εικαστικά εργαστήρια με σκοπό να πειραματιστούν με διάφορα υλικά ζωγραφικής και να γνωρίσουν διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής, με στόχο να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους αναπτύσσοντας συγκεκριμένα θέματα και να δημιουργήσουν ατομικά και ομαδικά έργα