ΠΑΙΔΙΩΝ

childern   Η συμβουλευτική διαδικασία (ατομική ή ομαδική) προσαρμοσμένη στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών εστιάζει ώστε αυτά να αναπτύξουν    τις απαραίτητες ψυχολογικές δεξιότητες (όπως αυτοπεποίθηση, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση άγχους, κ.α.) και κοινωνικές δεξιότητες (όπως δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείριση θυμού, σχολική ετοιμότητα, αναγνώριση κινδύνων, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, ομαδικότητα, οριοθέτηση, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, κ.α.), οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης   και της μάθησης.

   Παράλληλα, με την εκπαίδευση και την συμβουλευτική των γονέων, επιδιώκουμε τα παιδιά να μην στιγματίζονται ως ΄προβληματικά’, αλλά       μέσα από απλές συμβουλευτικές διαδικασίες να αποκτήσουν δεξιότητες και εφόδια που θα τους επιτρέψουν την ομαλή ένταξή τους στο   σχολείο, την οικογένεια, τις παρέες.

   Αναπτυξιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών:

   Προσκόλληση στους γονείς – Σχολική φοβία – Άρνηση

   Ψυχοσωματικά συμπτώματα (δερματίτιδες, εμετοί, ημικρανίες κ.ά.)

Έλλειψη ορίων

Απομόνωση

Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη

Μειωμένη αυτοεκτίμηση

Διαζύγιο γονέων

Διαταραχές της λειτουργίας του ύπνου

Χρήση τουαλέτας

Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη – Αυτισμός

Θάνατος σημαντικού προσώπου, κ.α.

Grow Up, Μικρές ομάδες – Μεγάλα αποτελέσματα

Το ΝΗΜΑ έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό εξειδικευμένο πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης & παρέμβασης για παιδιά με:

Μαθησιακές, συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες

Δυσκολίες στην σχολική επίδοση

Επιθετικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς

Άγχος αποχωρισμού, απώλεια, διαζύγιο

Αυτοεκτίμηση, φοβίες

Αυτισμός (asperger), σύνδρομο Down

Τέλος, το τμήμα συνεργάζεται με το δημιουργικό εργαστήρι του ΝΗΜΑτος όπου τα παιδιά «παραπέμπτονται» να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δράσεις (θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, κ.α.) όπου ενισχύεται η προσωπικότητά τους μέσα από τους ευφάνταστους δρόμους του παιχνιδιού και της δημιουργικής απασχόλησης.