ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική παρέχεται στους γονείς που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με  τα παιδιά τους. Τα προβλήματα αυτά συνήθως αφορούν σε καταστάσεις των παιδιών τους,  που σχετίζονται με την συμπεριφορά, το συναίσθημα,  τη χρήση ουσιών, παραβατικότητα, κλπ.