ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

λογοθεραπεία-3

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι ο παραϊατρικός επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία (λεκτική ή εξωλεκτική), τη Φωνή, την Ομιλία, τον Λόγο (προφορικό, γραπτό) και τις διαταραχές αυτών, καθώς και τις διαταραχές κατάποσης – μάσησης .

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η αξιολόγηση και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας.

Ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί μία σειρά δοκιμασιών, για να αναλύσει και να αξιολογήσει τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού / ενήλικα. Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα παρακολούθησης συνεδριών  λογοθεραπείας για τη βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών, στα πλαίσια που επιτρέπει η βλάβη, συνεργασία και παραπομπή σε ειδικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι, αναπτυξιολόγοι,  ειδικοί παιδαγωγοί και εργοθεραπευτές, για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου.

Η λογοθεραπεία επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:

Την εξάσκηση, διόρθωση και αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων – δυσλειτουργιών – διαταραχών, που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας:

Φωνητικό – Φωνολογικό / αρθρωτικό

Σημασιολογικό – Λεξιλογικό

Συντακτικό – Μορφολογικό

Πραγματολογικό – Επικοινωνιακό

Με ασκήσεις άρθρωσης, λεξιλογίου, γραμματικής, συντακτικών κανόνων, κατανόησης , έκφρασης, περιγραφής και αφήγησης, επιδιώκουμε σωστό λόγο και ομιλία – το όργανο της κατεξοχήν επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Παρεμβαίνουμε με ασκήσεις στον αισθητηριακό τομέα.

Συνδυάζουμε αντίστοιχα συνοδευτικά μέσα και μέτρα στήριξης του ψυχοσυναισθηματικού τομέα.

Στοχεύουμε στην κοινωνικοποίηση, επειδή θεωρούμε προϋπόθεση και αγαθό για να ολοκληρωθεί το άτομο ως κοινωνικό όν.

Οι πιο συχνές παθήσεις και αίτια που προκαλούν διαταραχές με τις οποίες ασχολείται ο Λογοθεραπευτής στα παιδιά και στους ενήλικες, όπως:

– ανατομικές ανωμαλίες των οργάνων φώνησης και ομιλίας – αρθρωτικές

– εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές

– διαταραχές ροής του λόγου (τραυλισμός, ταχυλαλία)

– διαταραχές φωνής (αφωνία, δυσφωνίες)

– εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές

– μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσκαλκουλία)

– νοητική στέρηση

– διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, Asperger)

– σύνδρομα (Down, Rett)

– προβλήματα αισθητηριακού τύπου (βαρηκοΐα / κώφωση)

– νευρολογικές διαταραχές

– ψυχιατρικές διαταραχές

– κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

– εγκεφαλικά επεισόδια (αφασίες)

– διαταραχές μάσησης και κατάποσης

– εκφυλιστικές ασθένειες (Αλτσχάϊμερ, άνοια)

 

 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιλαμβάνει αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ατόμου με τη χρήση σταθμισμένων διαγνωστικών test, την διάγνωση του επιπέδου της διαταραχής, την κρίση εάν και τι παρέμβαση χρειάζεται να πραγματοποιηθεί.

  1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα τόσο στον κλινικό χώρο όσο και στο σπίτι, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων του παιδιού.

  1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ο τομέας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές αναφορές προς το σχολείο του παιδιού και τις ιατρικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγεται, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με το παιδί σχετικά με την πρόοδο του αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού.

Δωρεάν αξιολόγηση

Δεκτά όλα τα ταμεία