• Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Βιωματικά εργαστήρια & Σεμινάρια)

To ΝΗΜΑ είναι πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr) – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το ΝΗΜΑ εξειδικεύεται στην επαγγελματική μετεκπαίδευση για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς επιστήμονες, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, αλλά και το ευρύ κοινό μέσα απο προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης & επαγγελματικής κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας:

http://nhmacenter.simplesite.com