Ειδική Αγωγή

  • Ειδική Αγωγή

Το ΝΗΜΑ, αγκαλιάζει την ειδική αγωγή και εφαρμόζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και των οικογενειών τους.

Η διεπιστημονική ομάδα του ΝΗΜΑτος αποτελείται από παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή, ειδικούς παιδαγωγούς, θεατρολόγο και ψυχοθεραπευτή- σύμβουλο οικογενειών).

Τα προγράμματα που αναπτύσσονται (ατομικά & ομαδικά) απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και εφήβους με σύνδρομο Down, Asperger, αυτισμό, νοητική υστέρηση, αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα λόγου – ομιλίας καθώς και μαθησιακές δυσκολίες.

Τα προγράμματα αναπτύσσονται σε δύο κατευθύνσεις: πρόγραμμα πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας & πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης. Οι στόχοι των προγραμμάτων συμπυκνώνονται στα εξής:

Στην παιδική ηλικία δίνεται έμφαση στην:

Ανάπτυξη γνωστικών δυνατοτήτων (γλώσσα, μαθηματικά) και καθημερινή μελέτη
Κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξη σε ομάδες παιδιών
Αυτοεξυπηρέτηση
Συμμετοχή σε δημιουργικά εργαστήρια (θέατρο, μουσική, κίνηση, εικαστικά, μαγειρική/ζαχαροπλαστική, dog therapy)
Ενεργή συμμετοχή σε θεατρικά δρώμενα
Στην εφηβική ηλικία γίνεται συστηματική εκπαίδευση σχετικά με την:

Διαχείρηση ελεύθερου χρόνου και σωστή αξιοποίησή του
Αυτονομία και ενίσχυση δεξιοτήτων καθημερινης διαβίωσης
Βιωματικές δραστηριότητες όπως κυκλοφοριακή αγωγή και προσανατολισμό στην πόλη
Ενεργή συμμετοχή σε θεατρικά δρώμενα
Συμμετοχή σε δημιουργικά εργαστήρια (μαγειρική, ζαχαροπλαστική, θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, χορός, μουσική)
Παράλληλα, υλοποιούμε ένα Πρόγραμμα Απογευματινής Απασχόλησης, το οποίο πέραν των παραπάνω στόχων επιχειρεί την ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών και εφήβων και την συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Όλες οι υπηρεσίες πραγματοποιούνται στον 1ο όροφο του νεοκλασσικού κτηρίου, στο κέντρο της Λάρισας, εκεί όπου στεγάζεται το ΝΗΜΑ.

Στον 1ο όροφο του κτηρίου λειτουργούν, επίσης, σχολές γονέων και συμβουλευτική οικογενειών. Εκεί οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες γονέων με σκοπό την επιμόρφωσή τους, σχετικά με την διαχείρηση καθημερινών προβλημάτων (π.χ. πώς βρίσκω ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου, τι κάνω για να έχει το παιδί μου φίλους, κλπ), αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Στις περιπτώσεις αυτές, η βοήθεια του ειδικού είναι κάτι παραπάνω από ενδεδειγμένη ώστε οι γονείς να βρουν την ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη που χρειάζονται.

Στο ΝΗΜΑ, δημιουργούμε έναν κανούριο κόσμο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τις οικογένειές τους. Στον κόσμο αυτο, δεν περισσεύει κανείς.

Υπηρεσίες:

1) Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη

 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες (π.χ. άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες κοινωνικοποίησης, κ.λπ.) ή/και διαταραχές συμπεριφοράς (π.χ. ΔΕΠ-Υ, εναντιωματική διαταραχή, διαταραχή διαγωγής). Απευθύνεται επίσης σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες (γενικές ή ειδικές). Πρόκειται για εξατομικευμένο πρόγραμμα που στοχεύει α) στην εκπαίδευση των παιδιών/εφήβων στις δεξιότητες επικοινωνίας, β) στην ενίσχυση της εικόνας του εαυτού- αποδοχή της διαφορετικότητας, γ) στη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, δ) στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, ε) στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων με συνομηλίκους, στ) στην επίλυση συγκρούσεων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους και ζ) γενικότερα στην προαγωγή και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

2) Μαθησιακές δυσκολίες

 Eιδικό πρόγραμμα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών. Είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα (προσαρμοσμένο στις ειδικές δεξιότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού), το οποίο έχει σκοπό:

α) την βελτίωση των ικανοτήτων των παιδιών στο επίπεδο του προφορικού και γραπτού λόγου (ανάγνωση, κατανόηση, προφορική και γραπτή απόδοση κειμένου, ορθογραφία, αντιγραφή, ελεύθερο κείμενο, αριθμητική, γραφοκινητικές δεξιότητες)

β) την διδασκαλία στρατηγικών και τεχνικών που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες αποκωδικοποίησης, κατηγοριοποίησης και ανάκλησης των πληροφοριών που σχετίζονται με τη μάθηση.

γ) την εύρεση και ενίσχυση των υπαρχουσών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού ώστε να χρησιμεύσουν ως βάση για την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της ψυχολογίας του παιδιού. Το πρόγραμμα καταρτίζεται από τον θεραπευτή του παιδιού με βάση την μαθησιακή αξιολόγηση. Εν συνεχεία συζητείται και συμπληρώνεται ή τροποποιείται μέσα στα πλαίσια της ομάδας μαθησιακών ανάλογα με την πορεία του παιδιού, η οποία ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με μαθησιακές επαναξιολογήσεις. Το υλικό που χρησιμοποιείται από τους θεραπευτές είναι κατάλληλα επιλεγμένο και προσαρμόζεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Ο θεραπευτής βρίσκεται σε συνεργασία με τους συνθεραπευτές του παιδιού (εφόσον παρακολουθεί και κάποιο άλλο πρόγραμμα), με την ομάδα συμβουλευτικής, η οποία ενημερώνει από κοινού με τον παιδαγωγό τους γονείς, αλλά και με τους δασκάλους ή τους καθηγητές του παιδιού.

Παρέχεται πρόγραμμα αποκατάστασης σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες λόγω μαθησιακών κενών, μαθησιακές δυσκολίες οφειλόμενες σε ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές στο λόγο και αναπτυξιακές διαταραχές (νοητική υστέρηση, αυτισμός).

Οι θεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί στην αποκατάσταση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και συνεχώς επιμορφώνονται όσον αφορά τις νέες μεθόδους που παρουσιάζονται στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής.

3) Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, ειδικά προσαρμοσμένο στις δεξιότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε ατόμου, απευθύνεται σε παιδιά από 2 ετών έως τη νεαρή τους ηλικία, με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και τις οικογένειες τους.

Παιδιά με ΔΑΦ:

Στα πλαίσια του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος Αποκατάστασης για παιδιά με ΔΑΦ εφαρμόζονται διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι, οι οποίες είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και δεξιότητες κάθε παιδιού, την ηλικία του και το επίπεδο λειτουργικότητας του,  με σκοπό:

α) τη βελτίωση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,

β) την ανάπτυξη της αυτονομίας,

γ)τη λειτουργική ένταξη στην ομάδα των συνομήλικων και την κοινότητα,

δ) τη μείωση των δυσκολιών που επιφέρει ο αυτισμός ώστε το παιδί να γίνει πιο δεκτικό στη μάθηση και

ε) την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων.

Στόχοι του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος Αποκατάστασης είναι: καταρχήν η προσαρμογή στο χώρο, η βελτίωση της βλεμματικής επαφής και της επικοινωνίας, καθώς και η εκπαίδευση στην έκφραση αναγκών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, δραστηριότητες ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας και σχετιζόμενες με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Παράλληλα το παιδί εκπαιδεύεται σε δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης και δραστηριότητες καθημερινής ζωής, τα οποία αυξάνουν την αυτονομία του και βοηθούν στην ένταξη του σε ομάδες συνομηλίκων και την κοινότητα.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης για παιδιά με ΔΑΦ υλοποιείται από τις εξής ειδικότητες της Διεπιστημονικής μας Ομάδας: Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Ψυχοπαιδαγωγό.

Παιδιά με ΔΕΠ-Υ

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης για παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δεξιότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού , με σκοπό την κατάκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης, συγκέντρωσης και ελέγχου της κινητικότητας του,

Το παιδί εκπαιδεύεται μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και οργανωμένο πρόγραμμα στην κατάκτηση δεξιοτήτων που το βοηθούν

στη μείωση επιρροής του από εξωτερικούς διασπαστικούς παράγοντες (θόρυβοι, κινήσεις, εναλλαγή φωτός)

στον έλεγχο της κινητικότητας του και

στην εύρεση λύσεων και τρόπων αυτοσυγκέντρωσης, με στόχο την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, την οργάνωση του απαιτούμενου έργου και του προγράμματος του, ώστε να είναι ικανό να αποδώσει το μέγιστο των ικανοτήτων του σε διαφορετικά πλαίσια (εκπαιδευτικό πλαίσιο, σπίτι, ομάδες συνομηλίκων, κοινότητα).

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης για παιδιά με ΔΕΠ με ή χωρίς Υ υλοποιείται από τις εξής ειδικότητες της Διεπιστημονικής μας Ομάδας: Ειδικό Παιδαγωγό, Εργοθεραπευτή, Ψυχοπαιδαγωγό.