• Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Βιωματικά εργαστήρια & Σεμινάρια)

To ΝΗΜΑ είναι πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr) – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το ΝΗΜΑ εξειδικεύεται στην επαγγελματική μετεκπαίδευση για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς επιστήμονες, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, αλλά και το ευρύ κοινό μέσα απο προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης & επαγγελματικής κατάρτισης.
Τέλος, το ΝΗΜΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ανέργων και εργαζομένων, καθώς και στην προώθηση στην απασχόληση (προγράμματα voucher, ΛΑΕΚ, κ.α.)

Προσεχή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ

Το ΝΗΜΑ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εμψυχωτών 500 ωρών (180 διά ζώσης & 320 εξ’ αποστάσεως) στον Μύλο του Παπά.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε ειδικούς ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.), λογοθεραπευτές και δασκάλους ειδικής αγωγής, σε καλλιτέχνες και σε όσους γενικότερα ενδιαφέρονται για θέματα ανθρώπινης επικοινωνίας, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εμψύχωση ομάδων μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας, με κατευθυντήρια θεωρητική προσέγγιση την υστημική θεωρία. H εκπαίδευση αφορά την εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών, επιδιώκοντας παράλληλα την διεύρυνση της στάσης των εκπαιδευομένων σε θέματα ενεργητικής ακρόασης, διευκόλυνσης, ενσυναίσθησης, αποδοχής, κλπ. Παράλληλα, παρουσιάζονται και εμβαθύνονται οι θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Συστημικής Προσέγγισης και της Εμψύχωσης Ομάδων.

Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό έχει ο Dr Γιώργος Γιαννούσης –ψυχοθεραπευτής. Συμμετέχουν ως εκπαιδευτές-εμψυχωτές: H Θεατρολόγος Αγλαϊα Νάκα, η Δασκάλα ειδικής αγωγής Κωνσταντίνα Μακρυγιάννη.

Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες εμψύχωσης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στις οποίες θα δουλεύουν θέματα αυτοπεποίθησης, επιθετικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων, φοβίες, κλπ, ενώ θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι στο ρόλο του εμψυχωτή στην σχολική τάξη, αλλά και στις ατομικές συνεδρίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά τον Νοέμβριο του 2016 και τελειώνει τον Ιούλιο του 2017 και θα πραγματοποιείται δύο φορές το μήνα (κάθε 2ο Σάββατο).

Ο/Η κάθε εκπαιδευόμενος, με εποπτεία των εκπαιδευτών, μπορεί να κάνει ατομικές συνεδρίες με άλλους εκπαιδευόμενους (σε τόπο και χρόνο της επιλογής τους), για την απόκτηση εμπειρίας στις ατομικές συνεδρίες.

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέγουν ένα θέμα έρευνας-μελέτης (θεωρητικό ή/και εφαρμογής), το οποίο θα επεξεργάζονται με τη βοήθεια των εκπαιδευτών.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό μελέτης για το εξ’ αποστάσεως τμήμα του προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος του προγράμματος θα παραδώσουν γραπτή εργασία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί σε βεβαίωση από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΝΗΜΑ πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Κωδ. Αδείας: 2100887)

 2) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (110 ωρών) 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β).
Διάρκεια: 110 διδακτικές ώρες (80 εξ αποστάσεως και 30 διά ζώσης)
Εκπαιδευτής: Γιώργος Γιαννούσης
Ημέρες: 29, 30 Οκτωβρίου & 5, 6 Νοεμβρίου Σάββατο και Κυριακή (διά ζώσης μέρος)
Στόχος Επιμόρφωσης
Το πρόγραμμα σκοπεύει στην βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή καθώς και την ειδικευμένη εκπαίδευση τους σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β.

3) Σεμινάριο Θεατρικού Παιχνιδιού

Το ΝΗΜΑ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει σεμινάριο Θεατρικού Παιχνιδιού στον Μύλο του Παπά.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση, καθοδήγησει και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται με την εκπαίδευση και την εμψύχωση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να διερευνήσει ο εκπαιδευόμενος το πως ενα αντικείμενο γίνεται αφορμή, αίτια ή στόχος σε ένα θεατρικό παιχνίδι και πώς απλά καθημερινά αντικείμενα μεταλλάσσονται και ενεργοποιούν δράσεις και συναισθήματα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Εμψυχωτές, Φοιτητές προσχολικής και σχολικής αγωγής, Θεατρολόγους και σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με το θεατρικό παιχνίδι.

4) Σχολή γονέων

Το ΝΗΜΑ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει, στον Μύλο του Παπά, εργαστήρια για γονείς που επιθυμούν μέσα από το δικό τους “μεγάλωμα” να ενισχύσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους.

Τα εργαστήρια (γονέων νηπιακής ηλικίας, γονέων σχολικής ηλικίας, γονέων εφηβικής ηλικίας, & ομάδα γονέων συναισθηματικής αγωγής) ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους τον Ιούνιο της ίδιας σχολικής χρονιάς. Έχουν συχνότητα  δύο φορές το μήνα και διαρκούν μιάμιση ώρα.

Η θεματολογία προσδιορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονιών της κάθε ομάδας. Στην πρώτη συνάντηση δίνεται στους συμμετέχοντες το αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεων και στο τέλος κάθε συνάντησης δίνονται σημειώσεις.

Τις ομάδες συντονίζει ο κος Γιώργος Γιαννούσης – Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής.

 

Σεμινάρια που έγιναν

α) Εκπαίδευση συνοδών παράλληλης στήριξης 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση, καθοδήγησει και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται με την παράλληλη στήριξη. Στο πιστοποιημένο πρόγραμμα “Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης”, οι εκπαιδευόμενοι θα εφοδιαστούν με ουσιαστικές γνώσεις και προσόντα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Μετά το πέρας του προγράμματος θα μπορούν, αφενός να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και αφετέρου να αποκτήσουν την κατάλληλη γνώση για το ρόλο του Συνοδού Παράλληλης Στήριξης. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αφορούν την εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και ΔΕΠΥ, ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα ισχυρό υπόστρωμα για να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας και να αντιμετωπίζουν με επάρκεια προκλήσεις του ρόλου του ΣΠΣ. Τέλος, η εξειδίκευση αυτή τους ανοίγει ένα νέο πεδίο απασχόλησης στον τομέα της Ειδικής Αγωγής.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδαγωγούς γενικής & ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς θεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, γυμναστές, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθουν ή ασχολούνται ήδη στην ειδική  αγωγή και εκπαίδευση.

β) Διαταραχές επικοινωνίας και μάθησης – ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία, Διάγνωση και στρατηγικές αντιμετώπισης 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του ΝΗΜΑτος, υλοποιεί το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ψυχικές διαταραχές – Διαταραχές επικοινωνίας και μάθησης στην παιδική ηλικία. Διάγνωση και Στρατηγικές Αντιμετώπισης”, στις 16 & 17 Απριλίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΝΗΜΑτος. Στο διήμερο σεμινάριο θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ψυχικές διαταραχές, τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τα προβλήματα ομιλίας που παρουσιάζουν. Πιο συγκεκριμένα:

Εισηγήτρια την 1η μέρα θα είναι η παιδοψυχίατρος κα Μπατζιάνα Κων/να,  και την 2η μέρα η ειδική παιδαγωγός κα Θάλεια Μπαρλαγιάννη και η λογοθεραπεύτρια κα Νάντια Καράτζιου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: γονείς, εκπαιδευτικούς γενικής & ειδικής αγωγής, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, λογοθεραπευτές, φοιτητές και σε όσους ενδιαφέρονται για θέματα ψυχικής υγείας στην παιδική ηλικία.

Το σεμινάριο θα επαναληφθεί στην Καρδίτσα το Σάββατο 4 Ιουνίου στις 10:00 έως 13:00

γ) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες -ΔΕΠΥ. Διάγνωση και Στρατηγικές Αντιμετώπισης (100 ωρών)

Επιμορφωτές:

Παπαϊωάννου Σοφία – Ψυχολόγος, MSc διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, ΚΕΔΔΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ

Νάκα Αγλαία – Θεατρολόγος

(100 ωρών) – Μάϊος / Ιούνιος (Λάρισα & Λαμία & Ιωάννινα). Στην Λάρισα θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29 Μαίου