ΜΙΚΡΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

Τμήματα Εργαστηρίου κίνησης

Οι μικροί κινηματογραφιστές σκηνοθετούν ένα περιβάλλον χαράς, δημιουργίας και μάθησης με εργαλείο μια κάμερα!!!