ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ


Τα παραμύθια και η αφήγηση ιστοριών είναι αγαπημένη ενασχόληση των παιδιών.

Μέσα από την αφήγηση και τη συμμετοχή τα παιδιά συμμετέχουν στην κατασκευή ενός άλλου κόσμου νοημάτων που εστιάζει στην ανάπτυξη των ιδιαιτεροτήτων και την ισότιμη συμμετοχή.

Τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν αυτοεκτίμηση και υπομονή, να διαχειρίζονται τα τους συναισθήματα και να εκφράζονται πιο ανοιχτά. Επίσης μαθαίνουν να παλεύουν τους φόβους τους και να λειτουργούν συλλογικά.

Και φυσικά τα παιδιά παίζουν με την ψυχή τους!!!