Οι διαταραχές του λόγου αναφέρονται στην δυσκολία κατανόησης και χρήσης των λέξεων ώστε να αποδίδεται κάθε φορά το επιδιωκόμενο νόημα. Τα άτομα με διαταραχές του λόγου εμφανίζουν, μεταξύ άλλων, αδόκιμη χρήση λέξεων, μειωμένο λεξιλόγιο, δυσκολία στην έκφραση της σκέψης τους, μειωμένη ικανότητα στο να ακολουθούν οδηγίες ή και έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω δυσκολιών. Το παιδί με διαταραχή του λόγου μπορεί να βλέπει ή να ακούει μια λέξη και να μην είναι σε θέση να την κατανοήσει, καθώς και να προκαλεί δυσκολία στους γύρω του στο να αντιληφθούν τι ακριβώς λέει. Το κέντρο αναλαμβάνει με συνέπεια τη διάγνωση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου και ομιλίας παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν δυσκολία στους εξής τομείς:
  • Άρθρωση των λέξεων
  • Ροή του λόγου (ευχέρεια)
  • Φωνολογία των γραμμάτων και των ήχων
  • Ακουστική ικανότητα και διάκριση
  • Καθυστέρηση λόγου ή ομιλίας σε σχέση με τους συνομιλήκους του
  • Απώλεια λόγου – Αλαλία
  • Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
  • Μάσηση και κατάποση
  • Βαρηκοΐα – Κώφωση
  • Τραυλισμό