εξελικτική προσέγγιση

Η εξελικτική συστημική προσέγγιση είναι γέννημα της συστημικής σχολής της Λάρισας με πρωτεργάτη τον ψυχοθεραπευτή Γιώργο Γιαννούση και αποτελεί τον βασικό φιλοσοφικό πυλώνα της ψυχοθεραπευτικής μας παρέμβασης.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο τις βασικές αρχές που την διέπουν:

εξελικτική συστημική προσέγγιση – Μονογραφία

 

 

Κρίσεις πανικού, άγχος, φοβίες: στο πλαίσιο της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης αναπτύχθηκε η θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων. Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων

 

 

Ομαδική ψυχοθεραπεία στην εξελικτική συστημική προσέγγιση.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ομαδική θεραπεία στην εξελικτική προσέγγιση