Το ΝΗΜΑ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής καριέρας. Συνεργάζεται με πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικούς ψυχικής υγείας και χρησιμοποιεί το Ariston τεστ, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου, την αυτοεκτίμηση αλλά και τον έλεγχο που πιστεύει πως έχει για όσα συμβαίνουν γύρω του.

Ταυτόχρονα προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν και του υποδεικνύει συγκεκριμένα Τμήματα Σχολών του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ)

Xρησιμοποιεί επίσης τη σειρά Evalion test. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Evalion είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.

Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

O Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται σε έφηβους/μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Τα οφέλη

Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά του εαυτού τους και τις ικανότητες τους. Η εις βάθος γνώση του εαυτού, σε συνδυασμό με τη γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθιστούν τον έφηβο ικανό να λάβει τις πλέον ορθές αποφάσεις αναφορικά με τη σταδιοδρομία του.

Τι περιλαμβάνει η συμβουλευτική του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις με τον μαθητή  (συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση του τεστ) και μία συμβουλευτική συνάντηση με την οικογένεια (προεραιτικά).