Το θεμέλιο της αποτελεσματικής άσκησης της ψυχοθεραπείας είναι η προσωπικότητα του θεραπευτή και η συνεχής του εκπαίδευση και εποπτεία.

Το ΝΗΜΑ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην (εξελικτική) συστημική προσέγγιση και παράλληλα τη δυνατότητα της εποπτείας (ατομικά ή/και ομαδικά) στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.α.)

Recommended Posts