ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

Απεξάρτηση απο το Αλκοόλ

Παρέχονται υπηρεσίες απεξάρτησης από το αλκοόλ μέσα από ένα εξατομικευμένο πλάνο ατομικής συμβουλευτικής, σε συνδυασμό (με την συναίνεση του εξαρτημένου) με ομαδική ψυχοθεραπεία (στα βήματα των ομάδων ανωνύμων αλκοολικών) και οικογενειακή θεραπεία ή θεραπεία ζεύγους.

Η κλινική παρέμβαση αποσκοπεί στην αποχή από το αλκοόλμέσα από την ενδυνάμωση της προσωπικότητας του εξαρτημένου (αλκοολικού) και την αποκατάσταση των διαταραγμένων διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Ατομική συμβουλευτική
  • Ομαδική ψυχοθεραπεία (ομάδες ανωνύμων αλκοολικών)
  • Οικογενειακή θεραπεία ή θεραπεία ζεύγους