ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Μικρές ομάδες, μεγάλα αποτελέσματα!

Τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών κι εφήβων αφορούν ομάδες αντίστοιχων ηλικιών και οι δράσεις τους συντονίζονται από επαγγελματίες παιδαγωγούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι ομαδικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, με βασικά εργαλεία το θεατρικο παιχνίδι, τα παιχνίδια ρόλων,την μουσική, τα παραμύθια, την μαγειρική κ.α. Στα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των παιδιών και σύμφωνα με αυτές θέτουμε τους στόχους της κάθε συνάντησης. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ομάδες εστιάζουν στην εκμάθηση και εφαρμογή κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Βασικοί στόχοι αποτελούν η αναγνώριση κι έκφραση συναισθημάτων, η προσωπική ανάπτυξη, η διαμόρφωση της ταυτότητας, η ενίσχυση της δυνατότητας των παιδιών να θέτουν τα δικά τους όρια, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ικανότητας να σχετίζονται στις αδελφικές, και κατ’ επέκταση , στις φιλικές σχέσεις. Στις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Τα προγράμματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε το κάθε παιδί να παίρνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα , το οποίο μπορεί να γίνει εμφανές στην καθημερινότητα του.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο