ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

– Σε παιδιά, εφήβους & νέους ενηλίκους με νοητική υστέρηση
Τα νοητικά υστερημένα παιδιά, είναι μία κατηγορία ατόμων που η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζουν υποδηλώνει μια νοητική ανάπτυξη κάτω από το μέσο όρο, η οποία είναι παρούσα κατά τη γέννηση, ή εμφανίζεται κατά την πρώτη παιδική ηλικία και που οφείλεται σε κάποια εξελικτική αναστολή λόγω οργανικών αιτιών.
Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση που επιχειρούμε μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να εκφραστούν και να ενταχθούν μέσα στο σύνολο.

– Σε παιδιά, εφήβους & νέους ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού

– Σε παιδιά, εφήβους & νέους ενήλικες με ιδιαίτερες ανάγκες