Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι διαταραχές που επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, να κάνει αριθμητικές πράξεις, να συντονίζει τις κινήσεις του και να κατευθύνει την προσοχή του εκεί που χρειάζεται. Πρόκειται γενικότερα για μία σειρά προβλημάτων που επηρεάζουν την ικανότητα του εγκεφάλου να δέχεται, να επεξεργάζεται, να αναλύει και να αποθηκεύει το σύνολο των πληροφοριών που δέχεται. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν μειωμένη νοημοσύνη ούτε είναι τεμπέλικα, όπως συνηθίζουν λανθασμένα να χαρακτηρίζονται. Διαθέτουν τουλάχιστον μέση νοημοσύνη, κάποιες φόρες και μεγαλύτερη του μέσου όρου όμως χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση έτσι ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι συχνές στον γενικό πληθυσμό προσβάλλοντας το 10-12% των παιδιών και των εφήβων. Η καλή σχολική επίδοση είναι θεμελιώδους σημασίας για την αυτοεκτίμηση του παιδιού και για την καλή συναισθηματική του ανάπτυξη. Οι μαθησιακές δυσκολίες διαγιγνώσκονται από ειδικούς ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Ενδέχεται να εμφανιστούν στο παιδί με διάφορες μορφές όπως:
  • Υπερικινητικότητα και διάσπαση προσοχής
  • Δυσκολία στο συντονισμό
  • Δυσκολία στη μνήμη και τη σκέψη
  • Δυσκολία στην κατανόηση του περιεχομένου ενός κειμένου
  • Ειδικές μαθησιακές διαταραχές στην ανάγνωση και την ορθογραφία καθώς και στην αρίθμηση
  • Καθυστέρηση ή προβλήματα στη γλωσσική ανάπτυξη
  • Συναισθηματική ανωριμότητα