ΠΑΙΔΙΩΝ

childern   Η συμβουλευτική διαδικασία (ατομική ή ομαδική) προσαρμοσμένη στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών εστιάζει ώστε αυτά να αναπτύξουν    τις απαραίτητες ψυχολογικές δεξιότητες (όπως αυτοπεποίθηση, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση άγχους, κ.α.) και κοινωνικές δεξιότητες (όπως δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείριση θυμού, σχολική ετοιμότητα, αναγνώριση κινδύνων, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, ομαδικότητα, οριοθέτηση, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, κ.α.), οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης   και της μάθησης.

   Παράλληλα, με την εκπαίδευση και την συμβουλευτική των γονέων, επιδιώκουμε τα παιδιά να μην στιγματίζονται ως ΄προβληματικά’, αλλά       μέσα από απλές συμβουλευτικές διαδικασίες να αποκτήσουν δεξιότητες και εφόδια που θα τους επιτρέψουν την ομαλή ένταξή τους στο   σχολείο, την οικογένεια, τις παρέες.

   Αναπτυξιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών:

Προσκόλληση στους γονείς – Σχολική φοβία – Άρνηση

Ψυχοσωματικά συμπτώματα (δερματίτιδες, εμετοί, ημικρανίες κ.ά.)

Έλλειψη ορίων

Απομόνωση

Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη

Μειωμένη αυτοεκτίμηση

Διαζύγιο γονέων

Διαταραχές της λειτουργίας του ύπνου

Χρήση τουαλέτας

Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη – Αυτισμός

Θάνατος σημαντικού προσώπου, κ.α.

Η προσέγγισή μας

Grow Up – Μικρές ομάδες / Μεγάλα αποτελέσματα

Στο ΝΗΜΑ  έχουμε αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο (Grow Up), όπου σε συνεργασία με την ψυχολόγο του τμήματος δημιουργούμε ολιγομελείς ομάδες παιδιών με στόχο την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ξεχωριστές ομάδες παιδιών με δυσκολίες στην σχολική επίδοση, επιθετικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, άγχος αποχωρισμού, απώλειας & διαζυγίου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβίες, κ.α. Όπως επίσης ειδικές ομάδες για παιδιά με αυτισμό, asperger, σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση. Η μέθοδος περιλαμβάνει αξιολόγηση, ατομική παρέμβαση και ένταξη σε ομάδα και συμβουλευτική γονέων. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, να λειτουργούν ανεξάρτητα, να είναι δημιουργικά καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν σε θέματα λεπτής κινητικότητας, χωροχρονικού προσανατολισμού, κ.α. Εν συντομία, στις ομάδες Grow Up, ένα παιδί μπορεί να καλλιεργήσει τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική του νοημοσύνη και να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ώστε να αποκτήσει μια καλή σχέση τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους και να ζει πιο ευτυχισμένο. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών. Κύριο εργαλείο αποτελεί το παιχνίδι και η δημιουργική έκφραση αλλά χρησιμοποιούνται και πιο οργανωμένες δραστηριότητες, όπως είναι η χρήση μιας ιστορίας, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων κ.α. Οι ομάδες συνήθως διαρκούν 40-42 εβδομάδες και τα παιδιά που συμμετέχουν παραμένουν σταθερά.

Τέλος, το τμήμα συνεργάζεται με το δημιουργικό εργαστήρι του ΝΗΜΑτος όπου τα παιδιά “παραπέμπτονται” να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δράσεις (θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, κ.α.) όπου ενισχύεται η προσωπικότητά τους μέσα από τους ευφάνταστους δρόμους του παιχνιδιού και της δημιουργικής απασχόλησης.