Η συμβουλευτική διαδικασία (ατομική ή ομαδική) προσαρμοσμένη στις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών εστιάζει ώστε αυτά να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψυχολογικές δεξιότητες (όπως αυτοπεποίθηση, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση άγχους, κ.α.) και κοινωνικές δεξιότητες (όπως δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείριση θυμού, σχολική ετοιμότητα, αναγνώριση κινδύνων, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, ομαδικότητα, οριοθέτηση, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, κ.α.), οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της μάθησης.

Παράλληλα, με την εκπαίδευση και την συμβουλευτική των γονέων, επιδιώκουμε τα παιδιά να μην στιγματίζονται ως “προβληματικά”, αλλά μέσα από απλές συμβουλευτικές διαδικασίες να αποκτήσουν δεξιότητες και εφόδια που θα τους επιτρέψουν την ομαλή ένταξή τους στο σχολείο, την οικογένεια, τις παρέες.

Αναπτυξιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών:

  • Προσκόλληση στους γονείς – Σχολική φοβία – Άρνηση
  • Ψυχοσωματικά συμπτώματα
  • Έλλειψη ορίων
  • Απομόνωση
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη
  • Μειωμένη αυτοεκτίμηση
  • Διαζύγιο γονέων
  • Διαταραχές της λειτουργίας του ύπνου
  • Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
  • Θάνατος σημαντικού προσώπου, κ.α.

υπεύθυνη Ερμιόνη Γαβριήλ, σύμβουλος ψυχικής υγείας – ψυχοθεραπεύτρια