Ο Γιώργος Γιαννούσης είναι ψυχοθεραπευτής, ειδικευμένος στην Συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία και ασχολείται με την συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία ενηλίκων. Έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας «ΝΗΜΑ», το οποίο παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας ατόμων, ομάδων, ζευγαριών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν:

-προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια, τις προσωπικές/επαγγελματικές σχέσεις, κ.λπ.,

-προσωπικές δυσκολίες (προβλήματα συμπεριφοράς, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, κρίσεις θυμού, κατάθλιψη, κ.α.)

-προβλήματα στη διαχείριση ειδικών θεμάτων όπως διαζύγιο, πένθος, εξαρτήσεις, ψυχοσωματικές ασθένειες, κ.α.

-προβλήματα σε θέματα οικογένειας, ζευγαριού, γονεϊκού ρόλου και ανατροφής των παιδιών.

-προβλήματα εξαρτήσεων (διαδίκτυο, φαγητό, κ.α.) και χρήσης ουσιών (νόμιμες & παράνομες)

Ο Δρ. Γιώργος Γιαννούσης είναι επόπτης σε ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτής υποψηφίων ψυχοθεραπευτών και επιστημονικός υπεύθυνος στο τριετές/τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξελικτική συστημική συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία που διεξάγεται στη συστημική σχολή ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑΤΟΣ.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας» (εκδ. Αρμός – 2021) και αρθρογραφεί συχνά σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, επιστημονικού και γενικότερου ενδιαφέρον.

Έχει διατελέσει γραμματέας στην ελληνική εταιρεία κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας. Έχει στο ενεργητικό του πλήθους εκπαιδεύσεων, (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) συμμετοχών σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, ενώ έχει εισάγει την εξελικτική συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, με εφαρμογή σε διάφορα κλινικά συμπτώματα, όπως οι κρίσεις πανικού, οι αγχώδεις διαταραχές και οι φοβίες (η θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων), η κατάθλιψη (η θεραπεία της συναισθηματικής ανάταξης), η θεραπεία ζεύγους, η ομαδική θεραπεία, κ.α.

Τέλος, συνεργάτες του ΝΗΜΑ παρέχουν -υπό την εποπτεία του- υπηρεσίες συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων. Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων γίνεται σε πλαίσιο ασφάλειας, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ηλικιών και σε συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Συνεργάτες του ΝΗΜΑτος:

Συμβουλευτική ενηλίκων –  υπεύθυνη Κωνσταντία Χαλδούπη, Σύμβουλος ψυχικής υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια 

Η Κωνσταντία Χαλδούπη είναι εκπαιδευμένη στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενηλίκων. Είναι εξειδικευμένη σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, σε θέματα δυσλειτουργιών στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συζύγων, συντρόφων, γονέων και παιδιών, αδελφών, κ.ο.κ., σε θέματα διαχείρισης του άγχους, του θυμού και ειδικών θεμάτων, όπως οι φοβίες, το πένθος, το διαζύγιο, κ.α.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και εκπαιδεύτρια στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑτος.

Συμβουλευτική παιδιών & εφήβων (υπεύθυνη Ερμιόνη Γαβριήλ, Σύμβουλος ψυχικής υγείας)

Η ψυχοθεραπευτική μας πρόταση (εξελικτική συστημική προσέγγιση)

εξελικτική προσέγγιση

Η ψυχοθεραπευτική μας πρόταση για τις κρίσεις πανικού, το άγχος και τις φοβίες (θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων)

Θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων

Η Ψυχοθεραπευτική μας πρόταση για την θεραπεία της κατάθλιψης

Συναισθηματική ανάταξη 

Η ψυχοθεραπευτική μας προσέγγιση για την θεραπεία ζεύγους

Θεραπεία ζεύγους

Ο Γιώργος Γιαννούσης είναι ψυχοθεραπευτής, ειδικευμένος στην Συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία και ασχολείται με την συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία ενηλίκων. Έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας «ΝΗΜΑ», το οποίο παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας ατόμων, ομάδων, ζευγαριών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν:

-προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια, τις προσωπικές/επαγγελματικές σχέσεις, κ.λπ.,

-προσωπικές δυσκολίες (προβλήματα συμπεριφοράς, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, κρίσεις θυμού, κατάθλιψη, κ.α.)

-προβλήματα στη διαχείριση ειδικών θεμάτων όπως διαζύγιο, πένθος, εξαρτήσεις, ψυχοσωματικές ασθένειες, κ.α.

-προβλήματα σε θέματα οικογένειας, ζευγαριού, γονεϊκού ρόλου και ανατροφής των παιδιών.

Ο Δρ. Γιώργος Γιαννούσης είναι επόπτης σε ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτής υποψηφίων ψυχοθεραπευτών και επιστημονικός υπεύθυνος στο τριετές/τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξελικτική συστημική συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία που διεξάγεται στη συστημική σχολή ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑΤΟΣ.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας» (εκδ. Αρμός – 2021) και αρθρογραφεί συχνά σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, επιστημονικού και γενικότερου ενδιαφέρον.

Έχει διατελέσει γραμματέας στην ελληνική εταιρεία κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας. Έχει στο ενεργητικό του πλήθους εκπαιδεύσεων, (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) συμμετοχών σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, ενώ έχει εισάγει την εξελικτική συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, με εφαρμογή σε διάφορα κλινικά συμπτώματα, όπως οι κρίσεις πανικού, οι αγχώδεις διαταραχές και οι φοβίες (η θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων), η κατάθλιψη (η θεραπεία της συναισθηματικής ανάταξης), η θεραπεία ζεύγους, η ομαδική θεραπεία, κ.α.

Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής εξαρτήσεων (διαδίκτυο, φαγητό, κ.α.) και χρήσης ουσιών (νόμιμες & παράνομες)

Τέλος, συνεργάτες του ΝΗΜΑ παρέχουν -υπό την εποπτεία του- υπηρεσίες συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων. Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων γίνεται σε πλαίσιο ασφάλειας, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ηλικιών και σε συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Συνεργάτες του ΝΗΜΑτος:

Συμβουλευτική ενηλίκων –  υπεύθυνη Κωνσταντία Χαλδούπη, Σύμβουλος ψυχικής υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια 

Η Κωνσταντία Χαλδούπη είναι εκπαιδευμένη στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενηλίκων. Είναι εξειδικευμένη σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, σε θέματα δυσλειτουργιών στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συζύγων, συντρόφων, γονέων και παιδιών, αδελφών, κ.ο.κ., σε θέματα διαχείρισης του άγχους, του θυμού και ειδικών θεμάτων, όπως οι φοβίες, το πένθος, το διαζύγιο, κ.α.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και εκπαιδεύτρια στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑτος.

Συμβουλευτική παιδιών & εφήβων (υπεύθυνη Ερμιόνη Γαβριήλ, Σύμβουλος ψυχικής υγείας)

Η ψυχοθεραπευτική μας πρόταση (εξελικτική συστημική προσέγγιση)

εξελικτική προσέγγιση

Η ψυχοθεραπευτική μας πρόταση για τις κρίσεις πανικού, το άγχος και τις φοβίες (θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων)

Θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων

Η Ψυχοθεραπευτική μας πρόταση για την θεραπεία της κατάθλιψης

Συναισθηματική ανάταξη 

Η ψυχοθεραπευτική μας προσέγγιση για την θεραπεία ζεύγους

Θεραπεία ζεύγους