Κόστος συμμετοχής - 50€

(η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό Eurobank, GR6102600230000570200720165 στο όνομα Γιαννούσης Γεώργιος και την αποστολή του αποδεικτικού στην διεύθυνση nhma@otenet.gr)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Ανοιχτή

Εισηγητής: Δρ Γιώργος Γιαννούσης, ψυχοθεραπευτής

1. Σεμινάριο για την θεραπεία ζεύγους (εξ’ αποστάσεως)

Το σεμινάριο παρουσιάζει τις αρχές της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης και την μεθοδολογία που ακολουθείτε στην θεραπευτική διαδικασία με ζευγάρια.

Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται καταρχήν στην παραδοχή ότι οι κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση και την ποιότητα των συντροφικών σχέσεων. Είναι σημαντικό επομένως να κατανοούμε σε βάθος τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνιστώσες που διαμορφώνουν τα αντίστοιχα μοτίβα σχέσεων του εκάστοτε συντροφικού δεσμού. Οι κοινωνικές αιτιάσεις των ατομικών και συντροφικών δυσλειτουργιών θα μας δώσουν μια εύγλωττη εικόνα για τις μορφές και τα μοτίβα που παγιδεύουν τους συντρόφους σε αδιέξοδες σχέσεις και θα ανοίξουν τον δρόμο για την διαχείριση της συζυγικής κρίσης.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι αρχές της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε σε βάθος τις εσωτερικές διαδρομές που ενώνουν δύο ανθρώπους στη συντροφική/ερωτική σχέση, καθώς και εκείνες που την κάνουν δυσλειτουργική. Στόχος αυτής της κατανόησης είναι να επιχειρήσει ο κάθε εκπαιδευόμενος να διαφοροποιήσει τον τρόπο που εργάζεται με ζευγάρια ως θεραπευτής και ειδικός ψυχικής υγείας.

Στον δρόμο για την επίτευξη αυτής της διαφοροποίησης θα έχουμε ως εργαλεία, εκτός από το θεωρητικό οπλοστάσιο της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης, πλήθος κλινικών περιπτώσεων, οι οποίες θα φωτίσουν τον δρόμο της κατανόησης της εργασίας με ζευγάρια.

Κόστος συμμετοχής - 50€

(η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό Eurobank, GR6102600230000570200720165 στο όνομα Γιαννούσης Γεώργιος και την αποστολή του αποδεικτικού στην διεύθυνση nhma@otenet.gr)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Ανοιχτή

Εισηγητής: Δρ Γιώργος Γιαννούσης, ψυχοθεραπευτής

2. Σεμινάριο για την θεραπεία των διαταραχών άγχους (εξ’ αποστάσεως)
Η θεραπεία των ομόκεντρων κύκλων

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ειδικών της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματικών του χώρους της υγείας στην θεραπεία διαταραχών άγχους (πανικός, φοβία, στρες) με βάση την εξελικτική συστημική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στους τρόπους θεραπευτικής αντιμετώπισης των κρίσεων πανικού, των φοβιών, της γενικευμένης αγχώδης διαταραχής, κ.λπ. μέσα από το πρίσμα της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης, η οποία προτείνει έναν ερμηνευτικό τρόπο αντιμετώπισης τους, δηλαδή πιο συγκεκριμένα επιχειρεί να ανιχνεύσει τους αιτιολογικούς παράγοντες που βοηθούν στην εμφάνιση της κρίσης και στην σταδιακή εστίαση την θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

Ο θεραπευτής που καλείται να υποστηρίξει κλινικά ένα θεραπευόμενο που κυριαρχείται από άγχος, πανικούς και φοβίες χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες δεξιότητες και προσλαμβάνουσες τόσο της ψυχοσύνθεσης μιας προσωπικότητας, όσο και του κοινωνικού γίγνεσθαι. Συνεπώς ο θεραπευτής χρειάζεται να έχει το δυνατόν περισσότερα εφόδια και ειδικές γνώσεις ώστε να μπορεί να κινείται αρμονικά μέσα στο παράδοξο σύμπαν των διαταραχών άγχους. Μέσα από το σεμινάριο θα επιχειρηθεί η κατανόηση των κρυφών νοημάτων που μεταφέρουν οι διαταραχές άγχους και πως αυτά διασυνδέονται με την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του κάθε θεραπευόμενου.