ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας υπεύθυνος είναι ο Dr Γιώργος Γιαννούσης ο οποίος παρέχει στήριξη σε άτομα, ζευγάρια, ομάδες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες  (προβλήματα συμπεριφοράς,  αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, κρίσεις θυμού, κατάθλιψη), προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια, τις προσωπικές/επαγγελματικές σχέσεις, κ.λπ. και προβλήματα στη διαχείριση ειδικών θεμάτων όπως διαζύγιο, πένθος, εξαρτήσεις, ψυχοσωματικές ασθένειες, κ.α. Παρέχω επίσης στήριξη σε θέματα οικογένειας, ζευγαριού, γονεϊκού ρόλου και ανατροφής των παιδιών.

Στο τελευταίο αυτό μεγάλο ζήτημα της ανατροφής των παιδιών έχουμε αναπτύξει στο ΝΗΜΑ μια πρωτοποριακή μέθοδο (Grow Up), όπου δημιουργούμε ολιγομελείς ομάδες παιδιών με στόχο την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ξεχωριστές ομάδες παιδιών με δυσκολίες στην σχολική επίδοση, επιθετικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, άγχος αποχωρισμού, απώλειας & διαζυγίου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβίες, κ.α. Όπως επίσης ειδικές ομάδες για παιδιά με αυτισμό, asperger, σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση. Η μέθοδος περιλαμβάνει αξιολόγηση, ατομική παρέμβαση και ένταξη σε ομάδα και συμβουλευτική γονέων. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, να λειτουργούν ανεξάρτητα, να είναι δημιουργικά καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν σε θέματα λεπτής κινητικότητας, χωροχρονικού προσανατολισμού, κ.α. Εν συντομία, στις ομάδες Grow Up, ένα παιδί μπορεί να καλλιεργήσει τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική του νοημοσύνη και να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ώστε να αποκτήσει μια καλή σχέση τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους και να ζει πιο ευτυχισμένο. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών. Κύριο εργαλείο αποτελεί το παιχνίδι και η δημιουργική έκφραση αλλά χρησιμοποιούνται και πιο οργανωμένες δραστηριότητες, όπως είναι η χρήση μιας ιστορίας, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων κ.α. Οι ομάδες συνήθως διαρκούν 40-42 εβδομάδες και τα παιδιά που συμμετέχουν παραμένουν σταθερά. Την ευθύνη της ομάδας έχει η ειδική συνεργάτης του ΝΗΜΑτος,  ψυχολόγος  Ανδριανή Μητροπούλου, η οποία παρακολουθεί τις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα On line Συμβουλευτικής υποστήριξης και παρέχεται εποπτεία σε νέους επιστήμονες του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης.