ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Εκπαίδευση παιδιών με Σύνδρομο Down
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down συνήθως χρειάζονται φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και ειδική αγωγή από πολύ μικρή ηλικία. Όσο νωρίτερα αρχίσει η παρέμβαση και όσο πιο συστηματικό χαρακτήρα έχει, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόοδος που εμφανίζουν τα παιδιά σε όλους τους τομείς.

Τομείς εκπαιδευτικής παρέμβασης στο ΝΗΜΑ:
– γλωσσική ανάπτυξη – λογοθεραπεία (επικοινωνία)
– κοινωνικοποίηση – κοινωνική ένταξη
– αυτοεξυπηρέτηση
– αδρή και λεπτή κινητικότητα
– μάθηση, ψυχαγωγία, παιχνίδι
– προεπαγγελματική κατάρτιση.

Η παρέμβση αφορά όλες τις ηλικίες δεδομένου πως τα τα παιδιά με Σύνδρομο Down δεν σταματούν να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται σε όλους τους τομείς από την πρώιμη παιδική ηλικία έως και μετά την εφηβεία και συνεχίζεται με διάφορες μορφές παρέμβασης που στοχεύουν στην αυτονομία, την κοινωνική ένταξη ή/και εργασία.