Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα εφήβων

Η εφηβεία αποτελεί το αναπτυξιακό στάδιο μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Στην διάρκεια αυτής της μετάβασης οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν τις αλλαγές που συντελούνται διαρκώς σε ψυχολογικό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές χαρακτηρίζονται ως έντονες κι απαιτητικές τόσο από τους εφήβουςς όσο από τους γονείς. Μια ομαλή ανάπτυξη και μετάβαση στην ενήλικη ζωή εξαρτάται αφενός από το πόσο καλά συγκροτημένος είναι ο εσωτερικός κόσμος του εφήβου, κι αφετέρου από την στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος, το πλέον ισχυρό πλαίσιο στήριξης του. Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα εφήβων αποτελεί ομάδες αυτών με σκοπό την διαμόρφωση ενός ασφαλούς πλαισίου, στο οποίο οι έφηβοι να μπορούν να εμπιστεύονται τις ανησυχίες τους. Κύριο μέσο της ομάδας αποτελεί το θεατρικό παιχνίδι το οποίο προωθεί την έκφραση των συναισθημάτων καθώς και την διαδικασία κοινωνικοποίησης. Η ομάδα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και οι στόχοι διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των εφήβων. Ενδεικτικά, η ομάδα στοχεύει στην διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας, στην ενίσχυση της κοινωνικής προσαρμογής, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κι αυτοπεποίθησης, στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, στην εκμάθηση του τρόπου επικοινωνίας των προσωπικών τους θεμάτων στην οικογένεια.

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο