Χωρίς κατηγορία

Μικρές ομάδες, μεγάλα αποτελέσματα! Τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών κι εφήβων αφορούν ομάδες αντίστοιχων ηλικιών και οι δράσεις τους συντονίζονται