Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Θεραπεία Ζεύγους

Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδίκευση των ειδικών της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματιών του χώρου της υγείας, στη συμβουλευτική ζεύγους με ένα θεωρητικό και βιωματικό παράλληλα τρόπο. Το πρόγραμμα εστιάζει στην εξελικτική συστημική θεώρηση της θεραπείας ζεύγους ανατροφοδοτώντας τους συμμετέχοντες σε τεχνικές διαχείρισης της συζυγικής κρίσης και των προβλημάτων που απορρέουν στο οικογενειακό σύστημα. Η εξελικτική συστημική προσέγγιση αναπτύσσει μια ιδιαίτερη μέθοδο στη θεραπεία ζεύγους, η οποία εστιάζει και αναδεικνύει στο συζυγικό σύστημα παράλληλα τόσο την υποκειμενικότητα, όσο και τον δεσμό.

Στόχοι

Ο θεραπευτής ζεύγους είναι μπροστά σε ένα δύσκολο και απαιτητικό ρόλο καθώς καλείται να κινείτε ευέλικτα και με άμεσο τρόπο μέσα στη δυναμική των σχέσεων. Μια δυναμική που αναπτύσσει έντονες συγκρούσεις και αδιέξοδες συνθήκες που απλά καθιστούν τη συζυγική σχέση ένα περιβάλλον επιβίωσης. Ως εκ τούτου ο θεραπευτής ζεύγους χρειάζεται να έχει όσα περισσότερα εφόδια μπορεί και ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου. Οι επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την θεωρητική γνώση για τη λειτουργία και τη δυσλειτουργία των συζυγικών ή συντροφικών σχέσεων, να μπορούν να διακρίνουν το σημείο όπου εμπλέκονται δυσαρμονικά στη δυναμική του ζευγαριού, να κρατούν το τιμόνι της συνεδρίας, ειδικά όταν αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά και των μετασχηματισμών. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί μέσα από πλήθος βιωματικών εμπειριών να καταστούν περισσότερο ώριμοι και ικανοί να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της συζυγικής θεραπείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, ή και άλλους ενδιαφερόμενους.

Γιατί θεραπευτής ζεύγους στη συστημική σχολή του ΝΗΜΑτος;

Το πρόγραμμα «Εξειδίκευση στη Θεραπεία Ζεύγους» προτείνει, με βάση την εξελικτική συστημική προσέγγιση, έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο για την κατανόηση και τη θεραπεία της συζυγικής και συντροφικής κρίσης. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις αλληλεπιδράσεις όλων των παραγόντων που συμβάλλουν τόσο στην αιτία όσο και στην λύση της συζυγικής και συντροφικής κρίσης και να δημιουργούν ένα πλάνο αποκατάστασης της ισορροπίας των σχέσεων και να θέτουν τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλάνου θεραπείας.

Διάρκεια – Κόστος

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 μήνες, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2024, ενώ για όσους το επιθυμούν θα υπάρξει ένας 2ος κύκλος δίμηνης επιπλέον εξειδίκευσης. Η παρακολούθηση του προγράμματος κοστίζει 200 ευρώ (συν τους νόμιμους φόρους).

Διά ζώσης & εξ΄αποστάσεως

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ αποστάσεως, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για τους συμμετέχοντες από την ευρύτερη περιοχή του Ινστιτούτου (Λάρισα) να πραγματοποιηθεί και διά ζώσης. Το εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα θα διεξάγεται με μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, η οποία θα περιέχει μια συγχρονισμένη διαδικτυακή εισήγηση το μήνα για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και την ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τα βασικά αντικείμενα στην εξειδίκευση των ειδικών της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματιών του χώρου της υγείας, στη συμβουλευτική ζεύγους με ένα θεωρητικό και βιωματικό παράλληλα τρόπο.

Διαρκεί συνολικά δύο μήνες. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών με το πέρας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Ενότητες

Α. Εισαγωγή – το ζευγάρι στον πυρήνα των σχέσεων

Σκοπός Μαθήματος

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις σχέσεις στο γάμο και τη συντροφικότητα. Η ενότητα, αφού κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, στέκεται αναστοχαστικά στη σύγχρονη πραγματικότητα των συντροφικών σχέσεων επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι;».

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας αυτής οι σπουδαστές θα πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος τη δομή και τη μορφή των συζυγικών σχέσεων και να μπορούν να διακρίνουν τους κοινωνικο-ιστορικούς παράγοντες που τις επηρεάζουν. Επιπροσθέτως θα είναι σε θέση να εμβαθύνουν στις συνιστώσες που διαμορφώνουν το πεδίο των συζυγικών και συντροφικών σχέσεων της εποχής μας και να απαντήσουν στο τι κρατάει σήμερα μαζί δύο συζύγους/συντρόφους.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

Σε αυτή την ενότητα οι σπουδαστές θα μάθουν για θέματα συζυγικών και συντροφικών σχέσεων. Θα μάθουν για τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το συζυγικό δεσμό, πως σχετίζονται διαχρονικά τα δύο φύλα και ποια είναι τα αναπτυξιακά στάδια του συζυγικού δεσμού.

Στρατηγικές Μάθησης και Διδασκαλίας

Οι στρατηγικές διδασκαλίας αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διαλέξεις, βίντεο, ppts και σημειώσεις καθώς και δραστηριότητες. Η μάθηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης μελέτης, βιωματικών δραστηριοτήτων, εργασιών, τεστ και καθοδήγησης.

Εργασία

Κάθε συμμετέχοντας του προγράμματος  θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα και να γράψει μια εργασία 2000 λέξεων. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμούς, θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα.

Θέματα:

1.     Οι σχέσεις των δύο φύλων, από την παράδοση στην μετανεωτερικότητα

2.     Το σύγχρονο ζευγάρι μπροστά σε νέες προκλήσεις

3.     Η επιλογή του συντρόφου

4.     Ο συντροφικός δεσμός από την πλευρά του άντρα

5.     Ο συντροφικός δεσμός από την πλευρά της γυναίκας

6.     Η αναπτυξιακή πορεία ενός συζυγικού δεσμού

Β. Συζυγική κρίση και αναδυόμενα προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού

Σκοπός Μαθήματος

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια της ενδοσυζυγικής κρίσης και να οριοθετούν το αρχικό αίτημα θεραπείας, καθώς και τη φάση που βρίσκεται το ζευγάρι στον κύκλο της ζωής του. Θα μάθουν επίσης να αναγνωρίζουν στην πράξη τα στάδια της συζυγικής σχέσης και τα κρίσιμα περάσματα από το ένα στάδιο στο επόμενο. Να έχουν μια γνώση των συγκρούσεων και των ανταγωνισμών που υπάρχουν σε μια συζυγική σχέση, καθώς και των ευρύτερων προβλημάτων που προκύπτουν από την συμβίωση, από την οικονομική διαχείριση έως τον ρόλο των τρίτων προσώπων. Να μπορούν να παρακολουθούν τη μετάλλαξη του συζυγικού δεσμού από τον έρωτα στην οργή ή -μέσω της θεραπείας- στην αγάπη και τέλος να αντιλαμβάνονται το ρόλο των συζύγων και ως γονιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας αυτής οι σπουδαστές θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τη φύση της συζυγικής σχέσης, τα σημάδια της κρίσης, καθώς και την αναπτυξιακή της πορεία, προκειμένου να κατανοούν σε βάθος τα προβλήματα που προκύπτουν από τις συγκρούσεις και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των δύο συζύγων. Να αναγνωρίζουν με σαφήνεια την πηγή και τις εκβολές των προβλημάτων στην επικοινωνία των συζύγων και τέλος να μπορούν να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα της μορφής των σύγχρονων ζευγαριών, όπως οι ανασυνθεμένες οικογένειες, τα διαπολιτισμικά ζευγάρια, κ.α., καθώς και την ύπαρξη ειδικών καταστάσεων όπως το διαζύγιο, τα σεξουαλικά προβλήματα, η απιστία, τα ζητήματα εξουσίας, ο ρόλος των τρίτων προσώπων, κ.α.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

Σε αυτή την ενότητα οι σπουδαστές θα μάθουν για θέματα που αφορούν τη μορφή της συζυγικής σχέσης και τα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια του συζυγικού βίου. Θα μάθουν να εντοπίζουν τα σημάδια της συζυγικής κρίσης και τις βασικές της δυσλειτουργίες, καθώς και ευρύτερα ζητήματα της δυναμικής των συζυγικών σχέσεων, όπως τα προβλήματα στην επικοινωνία και οι συγκρούσεις, τα άλυτα ζητήματα και η ρουτίνα, η γονεϊκότητα, οι επιρροές από εξωσυζυγικούς παράγοντες επιρροής, ζητήματα σεξουαλικότητας και κακοποίησης, κ.α.

Στρατηγικές Μάθησης και Διδασκαλίας

Οι στρατηγικές διδασκαλίας αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διαλέξεις, βίντεο, ppts και σημειώσεις καθώς και δραστηριότητες. Η μάθηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης μελέτης, βιωματικών δραστηριοτήτων, εργασιών, τεστ και καθοδήγησης.

Εργασία

Κάθε συμμετέχοντας του προγράμματος  θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα και να γράψει μια εργασία 2000 λέξεων. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμούς, θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα.

Θέματα:

1.     Προβλήματα στην επικοινωνία των ζευγαριών

2.     Η σημασία του συμπτώματος στην ανάδειξη της συζυγικής κρίσης

3.     Η επίδραση των εξωσυζυγικών παραγόντων στην εμφάνιση και την διαχείριση των ενδοσυζυγικών δυσλειτουργιών

4.     Σύζυγοι και γονείς, δύο σημαντικοί ρόλοι που συχνά αντιμάχονται ο ένας τον άλλο

5.     Τα σεξουαλικά προβλήματα στη συζυγική σχέση

6.     Ζητήματα βίας και κακοποίησης στο ζευγάρι

Γ. Θεραπεία ζεύγους – στα «άδυτα» μιας συνεδρίας ζεύγους

Σκοπός Μαθήματος

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την (εξελικτική) συστημική προσέγγιση στην θεραπεία ζεύγους και να την συνδέσουν με την πρακτική εφαρμογή της στο πεδίο της θεραπευτικής παρέμβασης. Να σχεδιάζουν το πλάνο και τα στάδια της παρέμβασής τους και να αξιοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές της θεραπείας ζεύγους. Τέλος, να έρθουν σε επαφή με περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν έρθει σε θεραπεία και να κατανοήσουν περισσότερο βιωματικά, μέσα από την μελέτη τους, τη δυναμική των σχέσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας αυτής οι σπουδαστές θα πρέπει να μάθουν την θέση της (εξελικτικής) συστημικής προσέγγισης για την θεραπεία ζεύγους και να μπορούν να την συνδέσουν με τις δικές τους προσωπικές αναφορές, ιδιαιτερότητες και δεξιότητες, κατά την εφαρμογή της θεραπευτικής πράξης. Να μπορούν να θέτουν τον εαυτό τους μέσα και έξω από τις ενδοσυζυγικές διαμάχες και να αντιλαμβάνονται τους τρόπους και τις τεχνικές προσέγγισης της συζυγικής κρίσης. Να αντιληφθούν σε βάθος το ρόλο του θεραπευτή ζεύγους και την δυναμική των σχέσεων των ζευγαριών.

Στρατηγικές Μάθησης και Διδασκαλίας

Οι στρατηγικές διδασκαλίας αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διαλέξεις, βίντεο, ppts και σημειώσεις καθώς και δραστηριότητες. Η μάθηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανεξάρτητης μελέτης, βιωματικών δραστηριοτήτων, εργασιών, τεστ και καθοδήγησης.

Εργασία

Κάθε συμμετέχοντας του προγράμματος  θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα ακόλουθα θέματα και να γράψει μια εργασία 2000 λέξεων. Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμούς, θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα.

Θέματα:

1.     Η (εξελικτική) συστημική προσέγγιση στη θεραπεία ζεύγους

2.     Ο ρόλος του θεραπευτή στην θεραπεία ζεύγους

3.     Μελέτη περίπτωσης

4.     Ο εαυτός του θεραπευτή ως εργαλείο

5.     Η δυναμική των σχέσεων μεταξύ θεραπευτή και ζευγαριού

6.     Η θεραπευτική αλλαγή στο ζευγάρι, μέθοδοι και τεχνικές

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει η δυνατότητα για εποπτεία τυχόν κλινικών περιπτώσεων των συμμετεχόντων.

Υπεύθυνος σπουδών

Δρ. Γιώργος Γιαννούσης

Ψυχοθεραπευτής, θεραπευτής ζεύγους

Φόρμα εγγραφής