Περιγραφή

Το Ινστιτούτο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας – ΝΗΜΑ ανακοινώνει την έναρξη του 7ου κύκλου του τριετούς/τετραετούς προγράμματος εξειδίκευσης στην εξελικτική συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία”

Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, ενώ για όσους το επιθυμούν υπάρχει και η δυνατότητα για τη διά ζώσης παρακολούθηση του προγράμματος. Και για τις δύο μορφές παρακολούθησης του προγράμματος οι εγγραφές είναι ανοιχτές.

Γιατί σε μας;

Το Ινστιτούτο βρίσκεται στην δυναμική πρωτοπορία της συστημικής σκέψης και παρέχει ένα στιβαρό κι ευέλικτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην εξελικτική συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία.

Διαλέξτε ένα σύγχρονο, δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και αποκτήστε τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα.

Στη συστημική σχολή της Λάρισας εισάγουμε τον όρο της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης, η οποία συνίσταται στη δυναμική της αλλαγής της ίδιας της προσέγγισης στην πράξη. Στο μοντέλο αυτό, κυρίαρχο ρόλο έχει το πρόσωπο του θεραπευτή, σε συνάρτηση με το ολοένα και αναπτυσσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, που θα επηρεάσει ριζικά και το χώρο της ψυχοθεραπείας.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές

Πληροφορίες στη γραμματεία του ΝΗΜΑτος

Το Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑτος είναι το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο στη Θεσσαλία & στη Στερεά Ελλάδα, που οργανώνει τριετές (ή/και τετραετές) επαγγελματικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Εξελικτική-Συστημική-Οικογενειακή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία), με πιστοποίηση από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής».

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις:

α) Το 4ες πρόγραμμα σπουδών αφορά κατόχους πτυχίων ψυχιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνικών επιστημών, άλλων ψυχοκοινωνικών σπουδών, ή υπό προϋποθέσεις ατόμων με εμπειρία στην άσκηση συμβουλευτικής, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στη εξελικτική /συστημική/ ψυχοθεραπεία.

β) Η δεύτερη αφορά τελειόφοιτους Λυκείου (άνω των 23 ετών) και άλλων σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας».

ΣΚΟΠΟΣ

Η εξειδίκευση προσανατολίζεται στην εξελικτική συστημική προσέγγιση και αναφέρεται κυρίως στην οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στην ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, στη θεραπεία οικογένειας, ζευγαριού, ομάδας, καθώς και άλλων συστημάτων, όπως το σχολείο, οι επιχειρήσεις, κλπ.

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας με εργαλείο την εξελικτική συστημική προσέγγιση. Μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν νέες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στην κλινική πράξη.

Το Πρόγραμμα του κέντρου είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) από όπου και είναι εγκεκριμένο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη εξελικτική συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία. Απευθύνεται, επίσης, σε απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών, κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να εργαστούν ως σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.

ΔΟΜΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, ενώ δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα έτη για όσους επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στην εξελικτική συστημική ψυχοθεραπεία και είναι κατανεμημένο ως εξής:

 1. 100 ώρες εξειδίκευσης σε πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική
 2. 300 έως 600 ώρες εξειδίκευσης στην Συστημική Συμβουλευτική
 3. 160 ώρες εποπτευόμενη άσκηση της Συμβουλευτικής
 4. 50 ώρες εποπτείας
 5. 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας με βάση τη συστημική προσέγγιση.
  επιπλέον για το 4ο έτος σπουδών
 1. 150 ώρες θεωρητικής εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση
 2. 50 ώρες εποπτείας
 3. 50 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας με βάση τη Συστημική προσέγγιση
 4. 550 ώρες αμοιβόμενης ή εθελοντικής εποπτευόμενης εργασίας

Διεξαγωγή μαθημάτων

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Οι εγγραφές στο εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει και η συμμετοχή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται άμεσα. Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω μιας δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρμας και το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις κατευθύνσεις του καθενός.

Στη διά ζώσης παρακολούθηση οι εγγραφές επίσης ξεκίνησαν, ενώ το νέο πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο του 2023

Για το πρώτο και το δεύτερο έτος η εξειδίκευση πραγματοποιείται διά μέσου της ειδικής εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας, καθώς και δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων το μήνα, με ημέρα διεξαγωγής κάθε δεύτερο Σάββατο. Το πρόγραμμα δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, αναλύσεις της μεθοδολογίας και πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών της Συμβουλευτικής, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, βιβλιογραφία, ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Η εξειδίκευση στην Εξελικτική Συστημική Θεωρία προσεγγίζεται μέσα από εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και ομάδες μελέτης, εμβάθυνσης καθώς και ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Η συστημική πρακτική προσεγγίζεται μέσω βιωματικών εργαστηρίων κατανόησης της κλινικής πράξης (προσομοιώσεις κλινικών περιστατικών, κ.α.), ενώ η εποπτευόμενη κλινική εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με εθελοντική εργασία σε φορείς ψυχικής υγείας, κέντρα, ιδιωτικά γραφεία, κλπ.

Η προσωπική Θεραπεία αποτελεί απαραίτητο μέρος της παρούσας εξειδίκευσης. Στο πρόγραμμα του κέντρου οι συμμετέχοντες μπαίνουν είτε σε ομάδα ψυχοθεραπείας, είτε σε ατομικές συνεδρίες, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η εποπτεία αποτελεί επίσης μέρος της εξειδίκευσης και λαμβάνει χώρα από το 2ο έτος με διαδικασίες ομαδικής, αλλά και ατομικής εποπτείας.

Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται κατά τη διάρκεια των Ομάδων Εργασίας. Η κατάρτιση αυτή επιτυγχάνεται: ι) Μέσω εισηγήσεων, βιωματικών δραστηριοτήτων (π.χ. παίξιμο ρόλων, συζήτηση σε μικρές ομάδες, εικαστικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις περιπτώσεων κ.λπ). ιι) Μέσω παρακολούθησης ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων για τους ειδικευόμενους συμβούλους/ θεραπευτές, που διοργανώνονται από ή σε συνεργασία με το Κέντρο και οι οποίες κρίνονται ως σχετικές με το αντικείμενο (π.χ. καλύπτουν θέματα των εξειδικευμένων ενοτήτων – βλ. θεματολογία).

Η θεματολογία που καλύπτεται στη διάρκεια των δύο ετών είναι η εξής:

Γενικά για τη συμβουλευτική

 1. Συμβουλευτική με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 2. Σχολές συμβουλευτικής (συνοπτικά) και χρήσιμες τεχνικές
 3. Προσωπική ανάπτυξη του συμβούλου. Αντιμετώπιση – αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οριοθέτηση και προστασία του ρόλου. Αξιοποίηση της έρευνας.
 4. Θέματα δεοντολογίας.

Ειδικά για τη συστημική συμβουλευτική

 1. Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής θεωρίας.
 2. Συνοπτική παρουσίαση των σχολών της συστημικής συμβουλευτικής.
 3. Χρήσιμες τεχνικές συστημικής/οικογενειακής προσέγγισης
 4. Εξειδικευμένες ενότητες. Στις ενότητες αυτές, εξετάζονται ειδικές εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης με ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών προσαρμογής σε διάφορα πεδία.
 5. Στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με στοιχεία ψυχοπαθολογίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αντίστοιχα συμπτώματα και να είναι προετοιμασμένοι για τις κατάλληλες συνεργασίες ή παραπομπές σε αρμόδιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Αναλυτικά:

Εισαγωγή στην Συμβουλευτική

Τι είναι η συμβουλευτική διαδικασία, ποια είναι τα στάδια της συμβουλευτικής, ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συμβουλευτική, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες ενός συμβούλου, ποια είναι τα γνωρίσματα και το πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης. Ανάλυση των θεμάτων Δεοντολογίας, αναφορικά με την κατανόηση του πλαισίου αναφοράς του συμβούλου (ρόλοι, αρχές, κανόνες, σεβασμός στη διαφορετικότητα). Δεξιότητες επικοινωνίας στην συμβουλευτική διαδικασία. Αντιμετώπιση και αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Σχολές συμβουλευτικής

Προσωποκεντρική, Ψυχοδυναμική, Υπαρξιακή, Gestalt, Γνωσιακή- Συμπεριφορική, Αντλεριανή, Συνθετική προσέγγιση

Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική: Η ψυχοδυναμική (ατομική και ομαδική) προσέγγιση στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής υποστήριξης.

Εισαγωγή στην συστημική θεωρία και προσέγγιση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους γίνεται η επεξεργασία των βασικών συστημικών εννοιών με εισηγήσεις και βιωματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής σκέψης. Από το νεωτερισμό στον μετανεωτερισμό. Μεταμοντέρνες θεωρίες στο χώρο της επιστήμης και η συνάντησή τους με τη συστημική θεωρία. Σχολές συστημικής οικογενειακής θεραπείας. Οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων. Θεωρία του Χάους. Η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού. Η συμβολή του Gregory Bateson στη συστημική ψυχολογία. Η Δομική, η Στρατηγική και η Αφηγηματική προσέγγιση. Η συστημική θεωρία του Μιλάνου. Η έννοια του Παρατηρητή. Θεμελιώδεις Αρχές και βασικές θεραπευτικές στάσεις. Αρχές Επικοινωνίας. Η έννοια του Πλαισίου. Η χρήση του Γενεογράμματος στη συστημική θεραπεία. Βραχεία εστιασμένη στη λύση θεραπεία. ‘Ερευνα και ψυχοθεραπεία.

Το δεύτερο έτος εστιάζει στις δεξιότητες, στάσεις, τεχνικές, που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ του θεραπευτή, καθώς και στον ίδιο του τον Εαυτό. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Θεραπευτική στάση και μορφές παρέμβασης. Συστημική διάγνωση, συνέντευξη και τεχνικές παρέμβασης. Ατομική και Ομαδική εποπτεία. Συνθεραπεία. Η κατανόηση της θεραπευτικής διαδικασίας. Θεραπευτικό συμβόλαιο και πλάνο θεραπείας. Επιμέρους τομείς της συμβουλευτικής (συμβουλευτική για παιδιά, εφήβους & γονείς, συμβουλευτική στην εκπαίδευση, συμβουλευτική ζεύγους, ψυχοσωματικές διαταραχές, συμβουλευτική εργασίας, κλπ). Συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Στο τρίτο έτος δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην πράξη. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ανά κλινική εικόνα και σε συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Η θεραπευτική διαδικασία. Συστημική Διάγνωση. Ανάλυση και παρέμβαση στην “ψυχική ασθένεια”: Ψυχοσωματικά. Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Ψύχωση. Εξαρτήσεις. Φοβίες, Κατάθλιψη. Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής – Βουλιμία, Ανορεξία, κ.α. Επιπλέον γίνεται εμβάθυνση στο θεραπευτικό συμβόλαιο και πλαίσιο θεραπευτικής παρέμβασης, σε όλες τις προεκτάσεις τους, θεσμικές, κοινωνικές, νομικές, οικονομικές, κ.α. Διπλωματική εργασία.

 

Στο τέταρτο έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε διαδικασίες εμβάθυνσης των γνώσεων τους στην εξελικτική συστημική προσέγγιση με γνώμονα την προσωπική τους εμπειρία. Μαθητεύουν εμπειρικά σε ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες και αποκτούν τα γνωστικά και βιωματικά εφόδια στην άσκηση της ψυχοθεραπείας. Στο τέταρτο έτος δύναται να συνεχίσουν οι εκπαιδευόμενοι υπό προϋποθέσεις.

 

Ειδικά για τη συστημική συμβουλευτική

 1. Υποβολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.
 2. Προσωπική Συνέντευξη (τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου).
 3. Να είναι τουλάχιστον 23 ετών

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α. Κάτοχοι πτυχίου ανθρωπιστικών επιστημονικών κλάδων:

 • Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 400 ωρών

 • Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας

 • Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας

 • Ετήσια γραπτή εξέταση

 • Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών

 • Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών

 • Πέντε (5) ατομικές γραπτές εργασίες στο τρίτο έτος σπουδών (1500 λέξεων η κάθε μία)

 • Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος

 • 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας

Β. Κάτοχοι πτυχίου σε μη ανθρωπιστικό επιστημονικό κλάδο:

 • Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 550 ωρών

 • Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας

 • Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας
  Ετήσια γραπτή εξέταση

 • Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών

 • Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών

 • Πέντε (5) ατομικές γραπτές εργασίες στο τρίτο έτος σπουδών (1500 λέξεων η κάθε μία)

 • Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος
  160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας

Υπό προϋποθέσεις μπορούν να συνεχίσουν στο 4ο έτος σπουδών

Γ. Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου:

 • Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 700 ωρών

 • Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας

 • Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας

 • Ετήσια γραπτή εξέταση
  Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών

 • Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών

 • Πέντε (5) ατομικές γραπτές εργασίες στο τρίτο έτος σπουδών (1500 λέξεων η κάθε μία)

 • Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος

 • 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας

Για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται στην τακτική παρακολούθηση του συνόλου των θεωρητικών ωρών κατάρτισης, στην εκπόνηση και παράδοση γραπτών εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων τόσο του κάθε εξαμήνου όσο και των τελικών. Επίσης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την προσωπική τους θεραπεία και την εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.

Αν κάποιος συμμετέχοντας δεν δύναται να ολοκληρώσει τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που απαιτεί το πρόγραμμα, θα μπορούσε να διακόψει την εκπαίδευσή του και να τη συνεχίσει κατόπιν σε αντίστοιχο τμήμα (εφόσον αυτό υφίσταται στο Κέντρο) που θα συμβαδίζει με τη μέχρι στιγμής εκπαίδευσή του.

Επίσης, αν κάποιος συμμετέχοντας ολοκληρώσει εντός της τριετίας το σύνολο των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την προσωπική του θεραπεία ή/και την πρακτική του άσκηση, θα λάβει στο τέλος βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στη Συστημική Συμβουλευτική, αλλά σε καμία περίπτωση Δίπλωμα στη Συστημική Συμβουλευτική.

Τέλος, επισημαίνεται ότι εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων προϋποθέσεων μπορούν να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ως τακτικά μέλη.

Η εποπτευόμενη κλινική εργασία γίνεται σε χώρους που ο ίδιος ο συμμετέχοντας θα επιλέξει σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό φορέα, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η προσωπική θεραπεία και η εποπτεία (ομαδική ή/και ατομική) διενεργείται επίσης μέσω διαδικτύου και παρέχεται σε ειδικές τιμές για τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος.

Στις προϋποθέσεις αποφοίτησης λαμβάνονται υπόψη όλοι οι δεοντολογικοί παράγοντες που θα κρίνουν ικανό κάποιο σπουδαστή/τρια να ασκήσει το επάγγελμα του συμβούλου, όπως η ενεργός συμμετοχή στις υποχρεώσεις του προγράμματος και η προσωπική του εξέλιξη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Dr Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής,
Εκπαιδευτής ενηλίκων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Γιώργος Γιαννούσης

Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων

Ανδριανή Μητροπούλου

Ψυχολόγος, Συστημικός Σύμβουλος

Κωνσταντία Χαλδούπη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Διαδικασία και κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά (2410533737 & 6973179326), είτε στην γραμματεία του ΝΗΜΑτος και επιβεβαιώνεται με την πληρωμή της προκαταβολής (500 ευρώ). Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε δέκα άτοκες μηνιαίες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή σε 3 δόσεις των 300 ευρώ με αποπληρωμή στη γραμματεία.

Η εξειδίκευση στη συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία, δεδομένου των συνθηκών, παρέχεται με σημαντική έκπτωση στους συμμετέχοντες που θα αποφασίσουν να εγγραφούν άμεσα.

Το κόστος συμμετοχής από 1800 ανέρχεται σε 1400 ευρώ ανά έτος (δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι και οι ώρες προσωπικής θεραπείας & εποπτείας), ενώ μόνο το τέταρτο έτος κοστίζει 1800 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι και οι ώρες προσωπικής θεραπείας & εποπτείας).

Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν στο Ινστιτούτο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας ΝΗΜΑ ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής (με την προσέγγιση της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης) 150 ωρών προσωπικής θεραπείας και 50 ωρών εποπτείας, οι οποίες παρέχονται για τους σπουδαστές σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (30 ευρώ ανά θεραπευτική συνεδρία και 40 ευρώ ανά συνάντηση εποπτείας).

– Στις ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και πάνω), σε προπτυχιακούς φοιτητές και ανέργους ισχύει έκπτωση 10%/εκπαιδευόμενο στο πρώτο έτος σπουδών.

Το Ινστιτούτο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας – ΝΗΜΑ ανακοινώνει την έναρξη του 7ου κύκλου του τριετούς/τετραετούς προγράμματος εξειδίκευσης στην εξελικτική συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία” Το πρόγραμμα διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, ενώ για όσους το επιθυμούν υπάρχει και η δυνατότητα για τη διά ζώσης παρακολούθηση του προγράμματος. Και για τις δύο μορφές παρακολούθησης του προγράμματος οι εγγραφές είναι ανοιχτές. Γιατί σε μας; Το Ινστιτούτο βρίσκεται στην δυναμική πρωτοπορία της συστημικής σκέψης και παρέχει ένα στιβαρό κι ευέλικτο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην εξελικτική συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία. Διαλέξτε ένα σύγχρονο, δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και αποκτήστε τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα. Στη συστημική σχολή της Λάρισας εισάγουμε τον όρο της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης, η οποία συνίσταται στη δυναμική της αλλαγής της ίδιας της προσέγγισης στην πράξη. Στο μοντέλο αυτό, κυρίαρχο ρόλο έχει το πρόσωπο του θεραπευτή, σε συνάρτηση με το ολοένα και αναπτυσσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, που θα επηρεάσει ριζικά και το χώρο της ψυχοθεραπείας. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές Πληροφορίες στη γραμματεία του ΝΗΜΑτος (τηλ.: 6973179326 & 2410533737) ——————————————————————————————————————— Το Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑτος είναι το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο στη Θεσσαλία & στη Στερεά Ελλάδα, που οργανώνει τριετές (ή/και τετραετές) επαγγελματικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Εξελικτική-Συστημική-Οικογενειακή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία), με πιστοποίηση από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις: α) Το 4ες πρόγραμμα σπουδών αφορά κατόχους πτυχίων ψυχιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνικών επιστημών, άλλων ψυχοκοινωνικών σπουδών, ή υπό προϋποθέσεις ατόμων με εμπειρία στην άσκηση συμβουλευτικής, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στη εξελικτική /συστημική/ ψυχοθεραπεία. β) Η δεύτερη αφορά τελειόφοιτους Λυκείου (άνω των 23 ετών) και άλλων σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». ΣΚΟΠΟΣ Η εξειδίκευση προσανατολίζεται στην εξελικτική συστημική προσέγγιση και αναφέρεται κυρίως στην οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στην ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, στη θεραπεία οικογένειας, ζευγαριού, ομάδας, καθώς και άλλων συστημάτων, όπως το σχολείο, οι επιχειρήσεις, κλπ. Το Πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας με εργαλείο την εξελικτική συστημική προσέγγιση. Μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν νέες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στην κλινική πράξη. Το Πρόγραμμα του κέντρου είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) από όπου και είναι εγκεκριμένο.  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη εξελικτική συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία. Απευθύνεται, επίσης, σε απόφοιτους ανθρωπιστικών σπουδών, κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να εργαστούν ως σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας. ΔΟΜΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, ενώ δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα έτη για όσους επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στην εξελικτική συστημική ψυχοθεραπεία και  είναι κατανεμημένο ως εξής:
 1. 100 ώρες εξειδίκευσης σε πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική
 2. 300 έως 600 ώρες εξειδίκευσης στην Συστημική Συμβουλευτική
 3. 160 ώρες εποπτευόμενη άσκηση της Συμβουλευτικής
 4. 50 ώρες εποπτείας
 5. 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας με βάση τη συστημική προσέγγιση.
επιπλέον για το 4ο έτος σπουδών
 1. 150 ώρες θεωρητικής εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση
 2. 50 ώρες εποπτείας
 3. 50 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας με βάση τη Συστημική προσέγγιση
 4. 550 ώρες αμοιβόμενης ή εθελοντικής εποπτευόμενης εργασίας
  Διεξαγωγή μαθημάτων ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Οι εγγραφές στο εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει και η συμμετοχή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται άμεσα. Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω μιας δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρμας και το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις κατευθύνσεις του καθενός. Στη διά ζώσης παρακολούθηση οι εγγραφές επίσης ξεκίνησαν, ενώ το νέο πρόγραμμα ξεκινά τον Οκτώβριο του 2023 Για το πρώτο και το δεύτερο έτος η εξειδίκευση πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και 10 Σάββατα ετησίως, ενώ για το τρίτο έτος η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται για 10 Σάββατα. Το πρόγραμμα δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες των συμμετεχόντων. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, αναλύσεις της μεθοδολογίας και πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών της Συμβουλευτικής, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, βιβλιογραφία, ατομικές και ομαδικές εργασίες. Η εξειδίκευση στην Εξελικτική Συστημική Θεωρία προσεγγίζεται μέσα από εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και ομάδες μελέτης, εμβάθυνσης καθώς και ατομικές και ομαδικές εργασίες. Η συστημική πρακτική προσεγγίζεται μέσω βιωματικών εργαστηρίων κατανόησης της κλινικής πράξης (προσομοιώσεις κλινικών περιστατικών, κ.α.), ενώ η εποπτευόμενη κλινική εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με εθελοντική εργασία σε φορείς ψυχικής υγείας, κέντρα, ιδιωτικά γραφεία, κλπ. Η προσωπική Θεραπεία αποτελεί απαραίτητο μέρος της παρούσας εξειδίκευσης.  Στο πρόγραμμα του κέντρου οι συμμετέχοντες μπαίνουν είτε σε ομάδα ψυχοθεραπείας, είτε σε ατομικές συνεδρίες, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Η  εποπτεία αποτελεί επίσης μέρος της εξειδίκευσης και λαμβάνει χώρα από το 2ο έτος  με διαδικασίες ομαδικής, αλλά και ατομικής εποπτείας. Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται κατά τη διάρκεια των Ομάδων Εργασίας. Η κατάρτιση αυτή επιτυγχάνεται: ι) Μέσω εισηγήσεων, βιωματικών δραστηριοτήτων (π.χ. παίξιμο ρόλων, συζήτηση σε μικρές ομάδες, εικαστικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις περιπτώσεων κ.λπ). ιι) Μέσω παρακολούθησης ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων για τους ειδικευόμενους συμβούλους/ θεραπευτές, που διοργανώνονται από ή σε συνεργασία με το Κέντρο και οι οποίες κρίνονται ως σχετικές με το αντικείμενο (π.χ. καλύπτουν θέματα των εξειδικευμένων ενοτήτων – βλ. θεματολογία). Η θεματολογία που καλύπτεται στη διάρκεια των δύο ετών είναι η εξής: Γενικά για τη συμβουλευτική
 1. Συμβουλευτική με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 2. Σχολές συμβουλευτικής (συνοπτικά) και χρήσιμες τεχνικές
 3. Προσωπική ανάπτυξη του συμβούλου. Αντιμετώπιση – αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οριοθέτηση και προστασία του ρόλου. Αξιοποίηση της έρευνας.
 4. Θέματα δεοντολογίας.
Ειδικά για τη συστημική συμβουλευτική
 1. Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής θεωρίας.
 2. Συνοπτική παρουσίαση των σχολών της συστημικής συμβουλευτικής.
 3. Χρήσιμες τεχνικές συστημικής/οικογενειακής προσέγγισης
 4. Εξειδικευμένες ενότητες. Στις ενότητες αυτές, εξετάζονται ειδικές εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης με ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών προσαρμογής σε διάφορα πεδία.
 5. Στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με στοιχεία ψυχοπαθολογίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αντίστοιχα συμπτώματα και να είναι προετοιμασμένοι για τις κατάλληλες συνεργασίες ή παραπομπές σε αρμόδιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Αναλυτικά: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Εισαγωγή στην Συμβουλευτική Τι είναι η συμβουλευτική διαδικασία, ποια είναι τα στάδια της συμβουλευτικής, ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συμβουλευτική, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες ενός συμβούλου, ποια είναι τα γνωρίσματα και το πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης. Ανάλυση των θεμάτων Δεοντολογίας, αναφορικά με την κατανόηση του πλαισίου αναφοράς του συμβούλου (ρόλοι, αρχές, κανόνες, σεβασμός στη διαφορετικότητα). Δεξιότητες επικοινωνίας στην συμβουλευτική διαδικασία. Αντιμετώπιση και αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Σχολές συμβουλευτικής Προσωποκεντρική, Ψυχοδυναμική, Υπαρξιακή, Gestalt, Γνωσιακή- Συμπεριφορική, Αντλεριανή, Συνθετική προσέγγιση Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική: Η ψυχοδυναμική (ατομική και ομαδική) προσέγγιση στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής υποστήριξης. Εισαγωγή στην συστημική θεωρία και προσέγγιση Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους γίνεται η επεξεργασία των βασικών συστημικών εννοιών με εισηγήσεις και βιωματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής σκέψης. Από το νεωτερισμό στον μετανεωτερισμό. Μεταμοντέρνες θεωρίες στο χώρο της επιστήμης και η συνάντησή τους με τη συστημική θεωρία. Σχολές συστημικής οικογενειακής θεραπείας. Οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων. Θεωρία του Χάους. Η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού. Η συμβολή του Gregory Bateson στη συστημική ψυχολογία. Η Δομική, η Στρατηγική και η Αφηγηματική προσέγγιση. Η συστημική θεωρία του Μιλάνου. Η έννοια του Παρατηρητή. Θεμελιώδεις Αρχές και βασικές θεραπευτικές στάσεις. Αρχές Επικοινωνίας. Η έννοια του Πλαισίου. Η χρήση του Γενεογράμματος στη συστημική θεραπεία. Βραχεία εστιασμένη στη λύση θεραπεία. ‘Ερευνα και ψυχοθεραπεία. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ Το δεύτερο έτος εστιάζει στις δεξιότητες, στάσεις, τεχνικές, που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ του θεραπευτή, καθώς και στον ίδιο του τον Εαυτό. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Θεραπευτική στάση και μορφές παρέμβασης. Συστημική διάγνωση, συνέντευξη και τεχνικές παρέμβασης. Ατομική και Ομαδική εποπτεία. Συνθεραπεία. Η κατανόηση της θεραπευτικής διαδικασίας. Θεραπευτικό συμβόλαιο και πλάνο θεραπείας. Επιμέρους τομείς της συμβουλευτικής (συμβουλευτική για παιδιά, εφήβους & γονείς, συμβουλευτική στην εκπαίδευση, συμβουλευτική ζεύγους, ψυχοσωματικές διαταραχές, συμβουλευτική εργασίας, κλπ). Συγγραφή επιστημονικών εργασιών. ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ Στο τρίτο έτος δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην πράξη. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ανά κλινική εικόνα και σε συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Η θεραπευτική διαδικασία. Συστημική Διάγνωση. Ανάλυση και παρέμβαση στην “ψυχική ασθένεια”: Ψυχοσωματικά. Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Ψύχωση. Εξαρτήσεις. Φοβίες, Κατάθλιψη. Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής – Βουλιμία, Ανορεξία, κ.α. Επιπλέον γίνεται εμβάθυνση στο θεραπευτικό συμβόλαιο και πλαίσιο θεραπευτικής παρέμβασης, σε όλες τις προεκτάσεις τους, θεσμικές, κοινωνικές, νομικές, οικονομικές, κ.α. Διπλωματική εργασία. ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ Στο τέταρτο έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε διαδικασίες εμβάθυνσης των γνώσεων τους στην εξελικτική συστημική προσέγγιση με γνώμονα την προσωπική τους εμπειρία. Μαθητεύουν εμπειρικά σε ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες και αποκτούν τα γνωστικά και βιωματικά εφόδια στην άσκηση της ψυχοθεραπείας. Στο τέταρτο έτος δύναται να συνεχίσουν οι εκπαιδευόμενοι υπό προϋποθέσεις. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Υποβολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.
 2. Προσωπική Συνέντευξη (τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου).
 3. Να είναι τουλάχιστον 23 ετών
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  Α. Κάτοχοι πτυχίου ανθρωπιστικών επιστημονικών κλάδων:
 • Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 400 ωρών
 • Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας
 • Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας
 • Ετήσια γραπτή εξέταση
 • Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών
 • Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών
. Πέντε (5) ατομικές γραπτές εργασίες στο τρίτο έτος σπουδών (1500 λέξεων η κάθε μία)
 • Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος
 • 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας
   Β. Κάτοχοι πτυχίου σε μη ανθρωπιστικό επιστημονικό κλάδο:
 • Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 550 ωρών
 • Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας
 • Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας
 • Ετήσια γραπτή εξέταση
 • Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών
 • Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών
. Πέντε (5) ατομικές γραπτές εργασίες στο τρίτο έτος σπουδών (1500 λέξεων η κάθε μία)
 • Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος
 • 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας
Υπό προϋποθέσεις μπορούν να συνεχίσουν στο 4ο έτος σπουδών    Γ. Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου:
 • Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 700 ωρών
 • Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας
 • Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας
 • Ετήσια γραπτή εξέταση
 • Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών
 • Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών
. Πέντε (5) ατομικές γραπτές εργασίες στο τρίτο έτος σπουδών (1500 λέξεων η κάθε μία)
 • Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος
 • 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας
Για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται στην τακτική παρακολούθηση του συνόλου των θεωρητικών ωρών κατάρτισης, στην εκπόνηση και παράδοση γραπτών εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων τόσο του κάθε εξαμήνου όσο και των τελικών. Επίσης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την  προσωπική τους θεραπεία και την εποπτευόμενη πρακτική άσκηση. Αν κάποιος συμμετέχοντας δεν δύναται να ολοκληρώσει τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που απαιτεί το πρόγραμμα, θα μπορούσε να διακόψει την εκπαίδευσή του και να τη συνεχίσει κατόπιν σε αντίστοιχο τμήμα (εφόσον αυτό υφίσταται στο Κέντρο) που θα συμβαδίζει με τη μέχρι στιγμής εκπαίδευσή του. Επίσης, αν κάποιος συμμετέχοντας ολοκληρώσει εντός της τριετίας το σύνολο των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την προσωπική του θεραπεία ή/και την πρακτική του άσκηση, θα λάβει στο τέλος βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στη Συστημική Συμβουλευτική, αλλά σε καμία περίπτωση Δίπλωμα στη Συστημική Συμβουλευτική. Τέλος, επισημαίνεται ότι εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων προϋποθέσεων μπορούν να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ως τακτικά μέλη. Η εποπτευόμενη κλινική εργασία γίνεται σε χώρους που ο ίδιος ο συμμετέχοντας θα επιλέξει σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό φορέα, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η προσωπική θεραπεία και η εποπτεία (ομαδική ή/και ατομική) διενεργείται επίσης μέσω διαδικτύου και παρέχεται σε ειδικές τιμές για τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος. Στις προϋποθέσεις αποφοίτησης λαμβάνονται υπόψη όλοι οι δεοντολογικοί παράγοντες που θα κρίνουν ικανό κάποιο σπουδαστή/τρια να ασκήσει το επάγγελμα του συμβούλου, όπως η ενεργός συμμετοχή στις υποχρεώσεις του προγράμματος και η προσωπική του εξέλιξη. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Dr Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων  ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Μαρία Αγγέλου, Ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας. Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων. Ανδριανή Μητροπούλου, Ψυχολόγος, Συστημικός Σύμβουλος Ελεονώρα Κόκκινου, Κοινωνική λειτουργός, συστημική σύμβουλος ψυχικής υγείας Κωνσταντία Χαλδούπη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Επιπλέον υπάρχουν επισκέπτες καθηγητές οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα σχετικά με τον οδηγό σπουδών του προγράμματος Διαδικασία και κόστος Συμμετοχής Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά (2410533737 & 6973179326), είτε στην γραμματεία του ΝΗΜΑτος και επιβεβαιώνεται με την πληρωμή της προκαταβολής (500 ευρώ). Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε δέκα άτοκες μηνιαίες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή σε 3 δόσεις των 300 ευρώ με αποπληρωμή στη γραμματεία. Η εξειδίκευση στη συστημική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία, δεδομένου των συνθηκών, παρέχεται με σημαντική έκπτωση στους συμμετέχοντες που θα αποφασίσουν να εγγραφούν άμεσα. Το κόστος συμμετοχής από 1800 ανέρχεται σε 1400 ευρώ ανά έτος (δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι και οι ώρες προσωπικής θεραπείας & εποπτείας), ενώ μόνο το τέταρτο έτος κοστίζει 1800 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι και οι ώρες προσωπικής θεραπείας & εποπτείας). Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν στο Ινστιτούτο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας ΝΗΜΑ ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής (με την προσέγγιση της εξελικτικής συστημικής προσέγγισης) 150 ωρών προσωπικής θεραπείας και 50 ωρών εποπτείας, οι οποίες παρέχονται για τους σπουδαστές σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (30 ευρώ ανά θεραπευτική συνεδρία και 40 ευρώ ανά συνάντηση εποπτείας). – Στις ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και πάνω), σε προπτυχιακούς φοιτητές και ανέργους ισχύει έκπτωση 10%/εκπαιδευόμενο στο πρώτο έτος σπουδών.   Φόρμα εγγραφής https://docs.google.com/forms/d/1UJqYlmwQo9o1npg0Aqh5_opAumvuzXpaUQH2x3rbyWg/edit