ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΑΛΔΟΥΠΗ

Σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια

Η Κωνσταντία Χαλδούπη είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδευμένη στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Είναι συνεργάτης του ινστιτούτου συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας ΝΗΜΑ και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενηλίκων. Είναι εξειδικευμένη σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, σε θέματα δυσλειτουργιών στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συζύγων, συντρόφων, γονέων και παιδιών, αδελφών, κ.ο.κ., σε θέματα διαχείρισης του άγχους, του θυμού και ειδικών θεμάτων, όπως οι φοβίες, το πένθος, το διαζύγιο, κ.α.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και εκπαιδεύτρια στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑτος.