Ανδριανή Μητροπούλου

Ψυχολόγος – υπεύθυνη των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων

Η Ανδριανή Μητροπούλου είναι Ψυχολόγος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι εκπαιδευόμενη στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία και παράλληλα παρακολουθεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ψυχολογίας, συστημικής προσέγγισης, που αναφέρονται στην ανάγνωση δυσκολιών στην οικογένεια και το παιδί και σε τρόπους παρέμβασης. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που άπτονται του χώρου της Ειδικής Αγωγής. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε συνεδρίες παρέχοντας συμβουλευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της.

Ατομικές συνεδρίες με παιδιά & εφήβους

Ομάδες παιδιών & εφήβων

Συμβουλευτική γονέων