Ζουμπελούλη Παρασκευή

Ειδική Παιδαγωγός

Είναι πτυχιούχος απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έκανε την πρακτική της άσκηση στο κέντρο ημέρας «Χαρά Ι» και «Χαρά ΙΙ» που φιλοξενεί παιδιά και ενήλικες με αυτισμό στην πόλη της Λάρισας, σε Δημοτικό σχολείο, σε Ειδικό σχολείο και σε τμήμα ένταξης Δημοτικού σχολείου. Είναι επικοινωνιακή με τα παιδιά, διακρίνεται για την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και έχει ευέλικτες ικανότητες στο να αναλαμβάνει παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, νοητική υστέρηση, κ.α.