Κωνσταντία Χαλδούπη

Κωνσταντία Χαλδούπη

Σύμβουλος ψυχικής υγείας

Η κα Χαλδούπη είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και συγγραφέας.