• Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Εκπαιδευτικά προγράμματα -Σεμινάρια & Βιωματικά εργαστήρια)

To ΝΗΜΑ είναι πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr) – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το ΝΗΜΑ εξειδικεύεται στην επαγγελματική μετεκπαίδευση για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς επιστήμονες, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Λογοθεραπευτές, Ειδικούς παιδαγωγούς, Εκπαιδευτικούς, κ.α., αλλά και το ευρύ κοινό μέσα απο προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης & επαγγελματικής κατάρτισης. Ένα μεγάλο κατόρθωμα της σχολής μας είναι πως υλοποιούμε από τις αρχές του 2018 ένα τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Συστημική Συμβουλευτική. Η σχολή μας είναι το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο σπουδών στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, που διοργανώνει κάτι αντίστοιχο. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». Συγκεκριμένα πέρα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν από το βασικό τους πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν άμεσα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής», γεγονός που τους επιτρέπει, μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». 

Παράλληλα με τα προγράμματα που υλοποιούμε στο ΝΗΜΑ, λειτουργεί και σχολή γονέων, με τον τίτλο «σχολή για σύγχρονους γονείς», όπου πραγματοποιείται ένας κύκλος εργαστηρίων που βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν τις αλλαγές του γονεϊκού ρόλου και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους συνδυάζοντας τις διαχρονικές αξίες και τις αξίες που απορρέουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας:

http://nhmacenter.simplesite.com