Στο τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας υπεύθυνος είναι ο Dr Γιώργος Γιαννούσης ο οποίος παρέχει στήριξη σε άτομα, ζευγάρια, ομάδες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες  (προβλήματα συμπεριφοράς,  αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, κρίσεις θυμού, κατάθλιψη), προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια, τις προσωπικές/επαγγελματικές σχέσεις, κ.λπ. και προβλήματα στη διαχείριση ειδικών θεμάτων όπως διαζύγιο, πένθος, εξαρτήσεις, ψυχοσωματικές ασθένειες, κ.α. Παρέχω επίσης στήριξη σε θέματα οικογένειας, ζευγαριού, γονεϊκού ρόλου και ανατροφής των παιδιών.

Συνεργάτιδα του ΝΗΜΑτος είναι η ψυχοθεραπεύτρια κα Κωνσταντία Χαλδούπη, η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ενηλίκων. Είναι εξειδικευμένη σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, σε θέματα δυσλειτουργιών στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συζύγων, συντρόφων, γονέων και παιδιών, αδελφών, κ.ο.κ., σε θέματα διαχείρισης άγχους, θυμού και ειδικών θεμάτων, όπως οι φοβίες, το πένθος, το διαζύγιο. , κ.α. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και εκπαιδεύτρια στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας του ΝΗΜΑΤΟΣ.

Τέλος η ειδική συνεργάτης του ΝΗΜΑτος,  ψυχοθεραπεύτρια κα  Ερμιόνη Γαβριήλ, παρακολουθεί τις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα On line Συμβουλευτικής υποστήριξης και παρέχεται εποπτεία σε νέους επιστήμονες του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης.