παράσταση

Grow Up

Grow Up – Μικρές ομάδες / Μεγάλα αποτελέσματα Εξειδικευμένο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών  Μαθησιακές, συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες Δυσκολίες στην σχολική επίδοση